ALTE DOCUMENTE


SC COMSIS SERVICE SRL anunță începerea demersurilor în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru obiectivul Lucrări de foraje și excavări-BALASTIERA PERIMETRUL PODENI-RAPĂ
 ”UNITATE DE DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE”CTP INVEST BUCHAREST SRL solicită emiterea acordului de mediu pentru proiectul elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului 

Programul colectării deșeurilor reciclabile- luna iulie

• Sprijin PNDR 6.2

Proces verbal de îndeplinire a formalităților prevăzute de legea nr. 255/2010Anunț public: CPL CONCORDIA-Filiala Cluj solicită emiterea acordului de mediu pentru proiectul ”Extindere conductă gaze naturale și execuție branșamente gaze naturale-Stejeris” 
 AGROTURDEAN IMPEX SRL înștiințează proprietarii de terenuri  situate în UAT Moldovenești despre depunerea și înglobarea nămolului provenit de la stația de epurare Mureș, administrată de COMPANIA AQUASĂRV SA

ANUL: 2022

ANUL: 2021

ANUL:  2020

ANUL: 2019