Szociális közszolgálati iroda

   

Cím: Várfalva, Főutca. 240 szám

Póstai irányítószám: 407430

Telefonszám: 0264-329701 vagy 0756162743
Fax: 0264329701 

Elektronikus póstafiok:: pmoldovenesti@yahoo.com

                  ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

  Hétfő :       8:00 – 15:30  irodaszolgálat

 Kedd:         8:00-12:00    terepmunka

                   12:00-15:30   irodaszolgálat

Szerda:  8:00-15:30    irodaszolgálat

Csütörtök : 8:00-12:00  terepmunka

                 12:00-15:30  irodaszolgálat

Péntek:      8:00-13:00  irodaszolgálat

                13:00-15:30   terepmunka

MEGJEGYZÉS: minden hónap másodikán kerül sor a bedott iratcsomók leadására  a Kolozs  megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökségnek

Ingyenes tejporadag kiutalása nem anyatejes csecsemők számára

-a 321-2000 Törvény alapján ingyenes tejporadag támogatásban részesülnek azok a 12 hónapnál fiatalabb gyerekek, akik táplálása nem anyatejjel történik

Szükséges iratok

- háziorvos által kiirt recept

-másolat a gyermek születési bizonyitványáról- csak első alkalommal

Óvodásoknak járó szociális utalvány

 • Szociális utalványban részesülnek azon óvodáskorú gyerekek, akik családjaik szociálisan hátrányos helyzetben vannak, egy családtagra eső jövedelem nem haladja meg a 284 lejt.
 • Az utalványt egy iskolai évre lehet igényelni (szeptembertől júniusig), az igénylést a leadott kérés pillanatától veszik figyelembe
 • Egy iskolai év bármely hónapjában lehet igényelni szociális utalványt
 • Az igénylés feltéleinek változásairól (új családtag, jövedelem) az igénylő köteles 15 napon belül értesiteni az illetékes szerveket (Polgármesteri hivatalt, szocociális osztály)

 

A szociális utalvány felhasználásának feltételei és szabályai:

-az utalványt kizárólag élelmiszerek, ruhanemű, tisztálkodási szerek, tanszerek megvásárlására használható

- vásárláskor a felhasználó nem fogadhat el visszajárót

-a szociális utalványt tilos pénzért értékesiteni, elcserélni

-kizárólag olyan kereskedelmi egységekben lehet beváltani, amelyek a törvény értelmében szerződést kötöttek a kiadó céggel. Ennek tényét igazolja a céget jelölő matrica, amely jól látható helyen található.

 

Szükséges iratok:

 • Személyi igazolvány másolata
 • A gyermek születési bizonyitványának másolata
 • Családkönyv (livret de familie) másolata
 • Tanintézmény által kibocsátott Igazolás, amelyből kitünik, hogy a gyerek be van iratva az óvodába
 • Testvérek esetében iskolai igazolás, amely bizonyitja, hogy be vannak iskolázva
 • Munkahelyről igazolás, amelyből kitünik a szülő havi fizetése, külön megemlitve az étkezési jegyeket
 • A tordai Pézügyi Hivatal (Administratia financiara) által kiadott jövedelmi igazolás minden 16 évet betöltő családtagtól, akik tanulmányaikat nem folytatják
 • Adókimutatás (certificat de atestare fiscală- serviciu taxe și impozite)
 • Földkönyvi igazolás (adeverintă privind terenurile agricole-registru agricol)
 • Földkönyv nyilvántartási kivonat (fișa agricolă-registru agricol)