Szociális közszolgálati iroda

Várfalva község Polgármesteri Hivatalának Szociális Igazgatósága felhívja a lakók figyelmét, hogy 2023.10.16.-tól lehet benyújtani az igényléseket a fűtéstámogatásra, illetve energiakiegészítésre a 2023 November 01 és 2023 március 31 közötti időszakra.
A támogatást kérhetik azok az egyedülálló személyek, akik havi nettó jövedelme nem haladja meg a 2053 lejt, illetve olyan családok, melyek esetében az egy főre eső nettó átlagjövedelem nem több mint 1386 lej.  Elesnek a támogatástól azok, akik tulajdonában vannak  a 2001-ben kiadott, 416-as számú törvény, 4-es mellékletében szereplő kizáró jellegű javaknak.

A FŰTÉSTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÍPUSKÉRÉST KÍSÉRŐ IRATOK:

- a kérésben felsorolt felnőtt családtagok  személyazonossági igazolványa
- gyermekek születési bizonyítványa illetve a 14 éven felüliek személyazonossági igazolványa
- másolat formájában: házassági anyakönyvi kivonat, válási végzés, örökbefogadási és gyermek elhelyezési bírósági végzés, esetenként
- a család jövedelmét igazolandó dokumentumok: munkahelyi igazolás (tartalmazza a nettó jövedelmet, beleértve az élelmiszer- illetve vakációs jegyek értékét is), nyugdíjszelvény, munkanélküli segélyt igazoló szelvény, igazolás a gyermeknevelési támogatásról, gyermeksegélyt igazoló szelvény vagy bankszámla kivonat, pénzügyi igazolás ha nincs jövedelem.
- pénzügyi igazolás magán vagy családi-vállalkozás esetében
- saját felelősségre kitöltött nyilatkozat APIA támogatás esetén
- Igazolás mezőgazdasági területről a polgármesteri hivatal mezőgazdasági nyilvántartó irodától minden 18 évet betöltött személynek
-adóügyi igazolás a Várfalvi polgármesteri hivataltól
- a járművek törzskönyve vagy forgalmi engedélye
-utolsó villany/gáz számla

  TÍPUSNYOMTATVÁNY
                                                                                                     
                                                                                       

Kizáró jellegű javak listája

Bunurii mobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechimemai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mechanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozitebancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie