Știri și anunțuri locale

Anunt 07.02.2018
Anunt 07.02.2018
03.21.2018
Anunţ- Vânzare Buldoexcavator CASE 580 K- 12.02.2018
Anunţ- Vânzare Buldoexcavator CASE 580 K- 12.02.2018

ANUNŢ

COMUNA MOLDOVENEŞTI SCOATE LA

VÂNZARE PRIN LICITAŢIE  BULDOEXCAVATOR Tip CASE 580K

 

 

Comuna Moldoveneşti cu sediul în Moldoveneşti, nr. 240, judetul Cluj, vinde prin licitaţie publică buldoexcavator tip CASE 580 K aparţinând domeniului privat al Comunei Moldoveneşti.

Caietul de sarcini se poate achiziţiona la sediul Primăriei Comunei Moldoveneşti  , în valoare de 50 lei, din data de 29.01.2018 .

Preţul de pornire este: 30.768,50 lei (fără TVA).

Ofertele de preţ  se pot depune la sediul Primăriei până în data de 12.02.2018, ora 10,00, în plic sigilat.

02.06.2018
Anunt APM
Anunt APM

PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENEŞTI

JUDEŢUL CLUJ

Moldovenești, nr.240

Tel/Fax: 0264 329701

Email: pmoldovenesti@yahoo.com

 

 

Nr. 2898 din 09.05.2017

 

 

ANUNȚ

 

 

Comuna Moldovenești, județul Cluj titular al proiectului ”Inființare rețea de canalizare în localitatea Bădeni, comuna Moldovenești”, anunță publicul interesat asupra luării de către APM Cluj a deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Inființare rețea de canalizare în localitatea Bădeni, comuna Moldovenești”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității Bădeni, comuna Moldovenești, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609, telefon 0264-410722, fax 0264-410716, email office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

 PRIMAR

Mărginean Ioan

02.06.2018
Anunt APIA - termen limita depunere cereri 15 mai 2017
Anunt APIA - termen limita depunere cereri 15 mai 2017
03.21.2018
Anunt de participare acordare finantare nerambursabile- Domeniul Cultura Culte Religioase
Anunt de participare acordare finantare nerambursabile- Domeniul Cultura Culte Religioase

PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENEŞTI

JUDEŢUL CLUJ

Moldovenesti, nr.240

Tel/Fax: 0264 329701

Email: pmoldovenesti@yahoo.com

 

Nr. 2718 din 02.05.2017

 

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE 

 

privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2017, domeniul CULTURA-CULTE RELIGIOSE

 

 1. Autoritatea contractantă – Comuna Moldovenești -Consiliul Local, cu sediul in localitatea Moldovenești, strada Principală, nr. 240, județul Cluj, cod fiscal 4426239, tel/fax: 0264/329.701, email:pmoldovenesti@yahoo.com
 2. Reglementări legale privind acordarea de finanțări nerambursabile
 • prevederile Legii 350/2005 actualizata privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
 • HCL nr.17/2017 privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al comunei Moldovenești, județul Cluj pe anul 2017;
 • HCL nr.23/2017 privind aprobarea ghidului solicitantului.
 1. Instituții/persoane fizice eligibile: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii,-  culte religioase recunoscute conform legii.
 2. Domenii pentru care se acordă finanțări nerambursabile din bugetul local: programe culturale, activități de tineret, culte religioase.
 3. Acțiuni eligibile: acțiunile trebuei să se deruleze conform specificațiilor din ghidul solicitantului, respectiv contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între autoritatea contractantă și beneficiar.
 4. Durata proiectelor: anul 2017
 5. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate accesa de pe site-ul Primăriei comunei Moldovenești – www.primariamoldovenesti.ro – secțiunea informații europene, ghid cultura 2017.
 6. Solicitanții vor depune documentația prevăzută în Ghidul Solicitantului la sediul Primăriei comunei Moldoveneșți, loc. Moldovenești, str.Principală, nr.240, termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 31.05.2017, ora 10:00.
 7. Evaluarea și selecția proiectelor se va face de către o comisie de evaluare și selecționare, constituită prin Dispoziția primarului.
 8.  La încheierea procedurii de evaluare și selecționare, se va afișa pe site-ul Primăriei comunei Moldovenești rezultatul selecției precum și fondurile alocate pentru fiecare proiect în parte.

 

Primar,

Mărginean Ioan

02.06.2018
Anunt important APM
Anunt important APM

JUDEŢUL CLUJ

Moldovenești, nr.240

Tel/Fax: 0264 329701

Email: pmoldovenesti@yahoo.com

Nr. 2319 din 10.04.2017

 

ANUNȚ

 

Comuna Moldovenești anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul ”Inființare rețea de canalizare în localitatea Bădeni, comuna Moldovenești”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității Bădeni, comuna Moldovenești, județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bl. 9B, telefon 0264-461390 și la sediul Primăriei Comunei Moldovenești, localitatea Moldovenești, nr.240, în zilele luni-vineri, între orele 9-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr.99, bl. 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro

 

 

PRIMAR

Mărginean Ioan

02.06.2018
Anunt SVSU
Anunt SVSU

 Va informam ca: incendierea/arderea miriştilor sau a resturilor vegetale de pe terenul arabil, rezultate dupa recoltarea culturilor, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente, este interzisa de lege, iar conform art. 96 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare aceştia sunt pasibili de amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Arderea miriştilor sau a resturilor vegetale poate fi o optiune doar în cazuri exceptionale, cum ar fi necesitatea prevenirii raspândirii unor boli sau daunatori. Acordul pentru aceasta procedura este dat numai de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului în baza anumitor documente.

 

În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii au obligaţia de a solicita şi obţine , de la autorităţile competente , următoarele documente:

 1. Accept de la Agenţia pentru Protecţia Mediului.
 2. Permis de lucru cu foc deschis eliberat de Primărie.

  De asemenea, fermierii care primesc subventii pe suprafata arabila -nearabila si incendiaza miriştile si resturile de vegetaţie, risca sa fie sanctionati de catre APIA pentru nerespectarea normelor privind ecocondiţionalitatea, în special a Normelor GAEC 6 – Mentinerea nivelului de materie organica din sol.

02.06.2018