Anunt APM

Anunt APM
FOTO:


PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENEŞTI

JUDEŢUL CLUJ

Moldovenești, nr.240

Tel/Fax: 0264 329701

Email: pmoldovenesti@yahoo.com

 

 

Nr. 2898 din 09.05.2017

 

 

ANUNȚ

 

 

Comuna Moldovenești, județul Cluj titular al proiectului ”Inființare rețea de canalizare în localitatea Bădeni, comuna Moldovenești”, anunță publicul interesat asupra luării de către APM Cluj a deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Inființare rețea de canalizare în localitatea Bădeni, comuna Moldovenești”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității Bădeni, comuna Moldovenești, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609, telefon 0264-410722, fax 0264-410716, email office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

 PRIMAR

Mărginean Ioan