Anunţ- Vânzare Buldoexcavator CASE 580 K- 12.02.2018

Anunţ- Vânzare Buldoexcavator CASE 580 K- 12.02.2018
FOTO:


ANUNŢ

COMUNA MOLDOVENEŞTI SCOATE LA

VÂNZARE PRIN LICITAŢIE  BULDOEXCAVATOR Tip CASE 580K

 

 

Comuna Moldoveneşti cu sediul în Moldoveneşti, nr. 240, judetul Cluj, vinde prin licitaţie publică buldoexcavator tip CASE 580 K aparţinând domeniului privat al Comunei Moldoveneşti.

Caietul de sarcini se poate achiziţiona la sediul Primăriei Comunei Moldoveneşti  , în valoare de 50 lei, din data de 29.01.2018 .

Preţul de pornire este: 30.768,50 lei (fără TVA).

Ofertele de preţ  se pot depune la sediul Primăriei până în data de 12.02.2018, ora 10,00, în plic sigilat.