Buletin de avertizare nr. 38 privind tratamentul fitosanitar la culturile de brassicaceae (varză timpurie și de vară, conopidă)

Buletin de avertizare nr. 38 privind tratamentul fitosanitar la culturile de brassicaceae (varză timpurie și de vară, conopidă)
FOTO:


 

                                        MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

                                           AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

                                                          OFICIUL FITOSANITAR CLUJ

 

Str. Fagului .nr. 17,                                                                                     Nr.520/O/04.06.2018

Cluj-Napoca, Jud.Cluj,

Tel/Fax   0264 274 636;                                                            

 

                                              Buletin de avertizare Nr.38

 

 

Tratament fitosanitar la  culturile de brassicaceae  ( varza timpurie si de vara , conopida )  impotriva daunatorului Buha verzei ( Mamestra brassicae ) Lı-L2 , paduchele cenusiu al verzei  , plojnita rosie a verzei, purecii negri ai verzei  , afide etc.

Affirm (s.a. emamectin benzoat ) – 0,15 % ( sistemic translaminar )

             - Karate Zeon ( s.a. lambda-cihalotrin 50 g/l ) – 0,15 % ( contact )

             - Faster 10 CE ( s.a. cipermetrin 100 g/l ) – contact

             - Confidor Energy (s.a.imidacloprid ) – 0,06 % (sistemic )

             - Mavrik 2 F (s.a. tau – fluvalinat ) – 0,05 % (contact ) sau

             - Actara  25  WG (s.a. tiametoxam )- 0,02 % (sistemic ) sau

            - Mospilan 20 SG (Krima 20 SG )– (s.a. acetamiprid 20 % ) – 0,025 % (sistemic ) sau alte produse omologate cu efect similar .

Aplicarea tratamentului : in  faza de rozeta a plantelor , pana la inceputul formarii capatanii, cand larvele de buha  sunt de varsta  I – II  . Pentru aderenta se adauga obligatoriu si  un adjuvant avizat (Silwet -0.05 % ; Spur ; Vice ; Nu – Film etc. )  Nu aplicati produsele la temperaturi mai mari de =  24 °C.

Perioada optima de tratament : la 2-3 zile dupa eclozarea primelor larve de buha .

Pragul economic de daunare PED = 2 larve / planta la Buha si 5-10 afide / planta in cazul paduchilor cenusii .

Important !! daca sunt prezente coloniile de paduchi cenusii se intervine imediat iar varianta de tratament este una cu un produs sistemic. Recomandam repetarea tratamentului la un interval de 8-10 zile .

Optimol 4 G (s. a. metaldehida 5 % )– 15 kg / ha ; 15 g / 10 mp sau

Mesurol 2 RB  (s. a. metiocarb  2  %)- 5 kg / ha sau 5 g / 10 mp .

Momelile se aplica prin imprastiere la suprafata solului sau pe randul de plante .

Pentu a  evita infestarile din exterior este recomandat  ca  produsele  sa fie aplicate de-a lungul marginilor suprafetelor de tratat.

Aplicarea Nu necesita incorporare in sol.

Atentie !!! la culturile de varza, conopida  : granulele nu trebuie sa ajunga intre frunzele capatanilor / inflorescentei .

Produsele au efect repelent si asupra pasarilor

Pentru atacul coropisnitei (Grylotalpa grylotalpa ) la aceste culturi  se administreaza produsele :   Corocid Forte ,  Mesurol 2 RB , ( fiecare la dozele omologate ).

Administrarea lor necesita OBLIGATORIU incorporare in sol.

Folositi pentru tratamentele dintr-un sezon produse din grupe chimice diferite ( sau cu  mod de actiune diferit )!!! pentru a evita aparitia raselor rezistente de daunatori la un anumit produs ( grupa chimica de produse )

Cititi cu atentie toate informatiile cuprinse in eticheta produselor .

Respectati regulile de utilizare in siguranta a produselor de protectia plantelor pentru a proteja sanatatea omului , mediului, animalelor, albinelor , pestilor ,asa cum prevede legislatia in vigoare si protocoalele de colaborare nr.328482/2015 si nr.3242/F/2016.

Anuntati apicultorii din zona de perioada efectuarii tratamentelor .Cititi cu atentie toate informatiile cuprinse in eticheta produselor . Respectati Ord comun 45/ 1991 si Legea apiculturii 838 din 24 dec. 2014 .

Atentionare!  Fiecare utilizator de ppp(persoane fizice sau juridice) trebuie să deţină registrul privind evidenţa tratamentelor fitosanitare  după următorul model:

 

Data efectuarii

tratam.

(ziua,

Luna,

Anul)

Cultura

Şi locul

unde

este

situat

terenul

Timpul

aplicarii

      Tratamentul efectuat

 

Nume,

Prenume

pers.

responsa-

bile de efect.

tratament.

Semnatura

Data inceperii

Recoltarii

produsului agricol

Nr. si

Data

Documen

tului

prin

care

s-a dat

in

consum

populaţiei

Agentul

de daunare:

Boli/

Daunatori/

buruieni

 

 

 

Denu-

mirea

Ppp

folosit

 

 

 

Doza

Omo-logata

/doza

folo-sita

 

 

 

Su-pra-

fata

(ha)

 

 

 

Cantit.

Utili-

zate

(kg,l.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 (Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1) )

Producatorul  agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului( pe ultima pagina) se menţioneaza cîte pagini conţine registrul,purtînd semnătura(şi ştampila ,după caz) fermierului sau administratorului societăţii  Utilizatorii profesionişti de produse de protecţie

a plantelor au obligaţia să păstreze ,pentru o perioadă de cel puţin 3 ani,evidenţa produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează.Nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67,alin(1) din Regulamentul(CE) nr. 1107/2009 privind menţinerea evidenţei atrage după sine sancţiuni cu amenzi de la 8.000 lei la 10.000 lei.

   Primariile trebuie sa afiseze buletinul de avertizare la loc vizibil/    accesibil pentru cetateni

 

 

                                                                    

                                                   Oficul  Fitosanitar Cluj ,

                                                          ing . Elena Suciu