Buletin de avertizare nr. 37:Boli foliare: fusarioza spicelor ( Fusarium spp) + daunatori la cereale paioase

Buletin de avertizare nr. 37:Boli foliare: fusarioza spicelor ( Fusarium spp) + daunatori la cereale paioase
FOTO:


                            MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

                                           AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

                                                          OFICIUL FITOSANITAR CLUJ

 

Str. Fagului .nr. 17,                                                                                     Nr.515/O/04.06.2018

Cluj-Napoca, Jud.Cluj,

Tel/Fax   0264 274 636;                                                            

                                               Buletin de avertizare Nr.37

 

 Boli foliare: fusarioza spicelor ( Fusarium spp) + daunatori la cereale paioase(EURYGASTER SP. şi AELIA SP afide, tripşi etc,)

 Produse recomandate pentru combaterea bolilor doza la ha :

- Acanto Plus – 0.8 l / ha sau

- Amistar Xtra  280 EC – 0.5 l / ha sau

- Bumper Super – 490 EC – 0.8 l / ha Grau si orz sau

- Capalo **  - 1.5 l / ha sau

- Evolus - 1.0 l / ha sau

- Falcon Pro  – 0.7 l / ha  complex boli foliare (grau , orz, secara, triticale 0.8 l / ha pt.Fusarium spp.  grau

- Yamato 1.5 l / ha ;

Controlaţi culturile şi în cazul când în lanurile de grâu se găsesc: - peste 5 larve/m.p. de vârsta a III-a la grâul de consum - peste 3 larve/m.p. de vârsta a III-a la grâul de sămânţă.

Aplicaţi tratamentul fitosanitar în cel mult 7-8 zile.

Alte recomandări: Tratamentul este eficace şi pentru gândacul bălos, afide, trips, etc. Se va acorda atenţie deosebită loturilor semincere.

 

Produse recomandate pentru daunatori / doza / ha :

     -  Vantex 60 CS= 80 ml/ha

     -   Fury 10EC = 0,1 l/ha sau

     -   Biscaya OD – 0.16-0.2 L / ha sau

     -   Proteus OD 110 – 0.4 l / ha sau alte produse omologate cu efect similar.

Insecticidul se foloseste doar atunci cand se constata prezenta daunatorilor in cultura .

Alte recomandari :

Important a se utiliza alte   substante active  fata de primul tratament ( T ı )

Se complexeaza fungicidul cu insecticidul  (daca nu exista restrictii de compatibilitate  )

Cititi cu atentie toate instructiunile de pe  eticheta  produsului .

Utilizati responsabil toate produsele fitosanitare

Amanati  tratamentul daca viteza vantului depaseste 4-5 m /s

Nu lucrati cu pesticide la temperaturi mai mari de 22 ° C .

Nu aplicati tratamentul daca insolatia este puternica !!! .

 

Calitatea apei folosita la tratament  are o mare importanta !

Consiliile locale , administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie sa anunte in scris sau telefonic Apicultorii care au vatra de stupina stationara/ permanenta sau temporara/ pastorala, cu cel putin 24 ore Inaintea efectuarii de catre detinatori de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu substante chimice,  ppp in vederea

Prevenirii intoxicatiilor la albine .

          După golire, ambalajele din material plastic se  vor  clăti obligatoriu   de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele  se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

      -      Nu tratati langa cursurile de apa ( SMR 10 ) si santuri .

-      Nu deversatii solutiile ramase pe camp sau in apropierea apelor de suprafata ( GAEC

     -     Latimea fasiilor de protectie  de pe terenurile agricole din vecinatarea apelor de suprafata « : Obligatoriu de 1 m pe terenurile cu panta , pana la  12 % si  3 m pentru cele cu Panta  mai > de 12 %.      

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă in apropierea apelor de suprafața, sanțuri etc.

-Folositi aceste resturi pentru a trata o margine a culturii de bază. ( fără a depăși doza maximă admisa de s.a. / unitatea de suprafață.

Atentionare!  Fiecare utilizator de ppp(persoane fizice sau juridice) trebuie să deţină registrul privind evidenţa tratamentelor fitosanitare  după următorul model:

Data efectuarii

tratam.

(ziua,

Luna,

Anul)

Cultura

Şi locul

unde

este

situat

terenul

Timpul

aplicarii

      Tratamentul efectuat

 

Nume,

Prenume

pers.

responsa-

bile de efect.

tratament.

Semnatura

Data inceperii

Recoltarii

produsului agricol

Nr. si

Data

Documen

tului

prin

care

s-a dat

in

consum

populaţiei

Agentul

de daunare:

Boli/

Daunatori/

buruieni

 

 

 

Denu-

mirea

Ppp

folosit

 

 

 

Doza

Omo-logata

/doza

folo-sita

 

 

 

Su-pra-

fata

(ha)

 

 

 

Cantit.

Utili-

zate

(kg,l.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 (Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1) )

Producatorul  agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului( pe ultima pagina) se menţioneaza cîte pagini conţine registrul,purtînd semnătura(şi ştampila ,după caz) fermierului sau administratorului societăţii .Utilizatorii profesionişti de produse de protecţie a plantelor au obligaţia să păstreze ,pentru o perioadă de cel puţin 3 ani,evidenţa produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează.Nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67,alin(1) din Regulamentul(CE) nr. 1107/2009 privind menţinerea evidenţei atrage după sine sancţiuni cu amenzi de la 8.000 lei la 10.000 lei.

      Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare precum şi Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016.

Primariile au obligatia sa afiseze buletinul de avertizare la loc accesibil pentru cetateni.

                           Intocmit:

                                         Coordonator OFJ Cluj  ,

 

                                               ing. Elena Suciu