Anunț concurs pentru post funcție publică

Anunț concurs pentru post funcție publică
FOTO:


         ANUNT CONCURS PENTRU POST FUNCȚIE PUBLICĂ

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENEȘTI   cu sediul in: loc. Moldovenești, str.-------- nr.240 , jud. Cluj în temeiul art.57 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici ,modificată si completată, organizează concurs pentru ocuparea   a 2  posturi  de funcții publice de executie vacante pe perioadă nedeterminată  după cum uremază:

 

 

• consilier I/asistent Compartiment  urbanism, si amenajarea teritoriului 
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești-arhitectura,urbanism,ing. constructii .
minim  1 an  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 

 

• consilier principal I/  – Compartiment Fond-funciar,Cadastru
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul masuratori terestre si cadastru  .

minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

- Cunostinte avansate  de operare pe calculator (programe  AutoCAD, Office, Excel) dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor emise în condițiile legii

-competenta de comunicare în limba maghiară în conformitate cu art.20 alin.(3) din HG nr.611/2008 –aceasta competent se va verifica în cadrul probei de interviu.

 

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 09.10.2018  ora 10,00 la sediul primăriei.

Proba de interviu:- data de 11.10.2018, ora 9,00 la sediul primăriei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de          27.09. 2018  inclusiv , ora 15, la sediul Primăriei comunei Moldovenesti , nr.240.

 

Date contact: 0264 329701

Persoană de contact: Secretar-Fodor Melinda

Adresa de corespondență: Moldovenești,nr.240,jud Cluj

E-mail:pmoldovenesti@yahoo.com