Anunț examen promovare

Anunț examen promovare
FOTO:


Primaria Comunei Moldovenesti în baza legii 188/1999 organizează examen de promovare în grad profesional, conform articolelor 64, 65 din Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 126 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Anunt examen promovare

  Selectia dosarelor