Parc Logistic Bădeni, Comuna Moldovenești-studiu de oportunitate