Elaborare documentatie pentru autorizarea executării lucrărilor   de – reţea de canalizare în localităţile Moldoveneşti şi Plăieşti, comuna Moldoveneşti

Elaborare documentatie pentru autorizarea executării lucrărilor   de – reţea de canalizare în localităţile Moldoveneşti şi Plăieşti, comuna Moldoveneşti
FOTO:


ANUNŢ !

 

,,Primăria Comunei Moldovenești, reprezentată prin Mărginean Ioan  în calitate de Primar, titular al proiectului ,,Elaborare documentatie pentru autorizarea executării lucrărilor   de – reţea de canalizare în localităţile Moldoveneşti şi Plăieşti, comuna Moldoveneşti”anunță publicul interesat  asupra luării deciziei  etapei de încadrare  de către APM Cluj, fără evaluarea impactului  asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului  asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi  realizat în comuna Moldovenești, sat Moldovenești  și  Plăiești.

            Proiectul deciziei de incadrare  și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail: office @apmcj.anpm.ro, în zilele  de luni-vineri, între orele 9-1400 , precum și la  adresa de internet http://apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate  înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunțului pe pagina  de internet a APM Cluj.