HOTĂRÂREA NR.11 DIN 17.03.2020. PENTRU STABILIREA UNOR MĂSURI SUPLIMENTARE PE BAZA EVALUĂRII CRITERIILOR PREVĂZUTE DIN DECRETUL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI