ȘTIRI ȘI ANUNȚURI LOCALE

Se întrerupe furnizarea apei potabile în satele Moldovenești și Văleni
Se întrerupe furnizarea apei potabile în satele Moldovenești și Văleni
În atenția locuitorilor din satele Moldovenești și Văleni!
În vederea efectuării unor lucrări de remediere a unor AVARII la rețeaua publică de alimentare cu apă, astăzi, 17.11.2022, până la ora 18.00 se întrerupe furnizarea apei potabile în satele Moldovenești și Văleni.
Mulțumim pentru înțelegere!
Várfalvi és aranyosrákosi lakosok figyelmébe!
Vízhálózati meghibásodás miatt ma, november 17-én 18.00 óráig szünetel a víz-szolgáltatás Várfalván és Aranyosrákoson.
Megértésüket köszönjük!
11.17.2022
Ședința de dezbatere publică a alternativei finale pentru planul PUG COMUNA MOLDOVENEȘTI
Ședința de dezbatere publică a alternativei finale pentru planul PUG COMUNA MOLDOVENEȘTI
ANUNȚ
“COMUNA MOLDOVENEȘTI, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică a alternativei finale pentru planul PUG COMUNA MOLDOVENEȘTI, propus a fi amplasat în comuna Moldovenești, jud. Cluj, în data de 12 ianuarie 2023 la ora 16:00 la sediul Primăriei comunei Moldovenești, situat în com. Moldovenești, sat Moldovenești, nr. 240, jud. Cluj, în vederea obținerii avizului de mediu
conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Informațiile privind alternativă a planului menționat, inclusiv Raportul de mediu/ Studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul A.P.M. Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 99, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00. “
11.10.2022
Programe de sprijin destinate zonei montane
Programe de sprijin destinate zonei montane
Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM) lansează pentru zona montană trei programe de sprijin prin care se finanțează mai multe tipuri de investiții după cum urmează:
 • Înființare stâne montane
 • Înființare centre de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană
 • Înființare centre de colectare și/sau prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană.
Depunerea proiectelor se face accesând site-ul https//azm.gov.ro/. iar ghidurile solicitanților se găsesc la secțiunea Programe de investiții→ Ghidurile solicitanților
Persoana de contact din partea ANZM doamna MAGDA TÎNTARU:
e-mail:
secretariat@azm.gov.ro
Tel. : 0722 314 593

CIRCUlLARA  PROGRAM
INFORMARE PRIVIND CELE TREI PROGRAME 
UAT-uri aparținătoare grupelor de munți varianta după ANEXA din Legea Muntelui 
 
11.03.2022
Se sancționează tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor
Se sancționează tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor
În atenția locuitorilor comunei Moldovenești!
Vă aducem la cunoștință următoarele dispoziții legale:
(Extras din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de ocnviețuire socială, a ordinii și liniștii publice):
Art. 1 Pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publică necesar desfășurării normale a activității economice și social-culturale și promovarea unor relații civilizate în viața cotidiană, cetățenii sunt obligați să aibă un comportament civic, moral și responsabil, în spiritul legii țării și a normelor de conviețuire socială.
Art.2 Constituie contravenție  săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte dacă nu sunt comise în  în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:
(...)
25) Tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea unor zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă; (...)
Art. 3 (1) Contravențiile prevăzute la art.2 se sancționează după cum urmează:
(...)
b) cu amendă de la 200 lei la 1000 lei, cele prevăzute la punctul (...) 25 (...).
ÎN CONSECINȚĂ VĂ SOMĂM SĂ RESPECTAȚI ACESTE DISPOZIȚII LEGALE!
În cazul în care se constată astfel de fapte ce perturbă liniștea publică, cei lezați au la dispoziției următoarele modalități de a aduce la cunoștința autorităților publice aceste fapte :
 1. Sesizați în scris Primăria comunei Moldovenești;
 2. În ultimă instanță sunați la numărul unic de urgență 112 pentru a sesiza această problemă.
 
MULȚUMIM PENTRU COOPERARE ȘI VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI O CONDUITĂ RESPONSABILĂ FAȚĂ DE COMUNITATEA ÎN CARE TRĂIȚI.
 
 
11.03.2022
Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate a comunei Moldovenești
Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate a comunei Moldovenești
 
 
În atenția locuitorilor comunei Moldovenești
 
Vă reamintim că data limită pentru preluarea declarațiilor de înregistrare a  sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzatefosele septice este:
 
23 NOIEMBRIE 2022
 
Cererile pot fi depuse la registratura primăriei, cu precizarea că acestea pot fi primite și online pe
office@primariamoldovenesti.ro
Formularul de înscriere în Registru este disponibil atât registratura primăriei cât și pe pagina oficială a instituției.
Vă aducem la cunoștință faptul că  nerespectarea  de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5 000 la 10 000 lei.
 
Vă mulțumim pentru colaborare și înțelegere!
      
►Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate a comunei Moldovenești
 

 
11.15.2022
Avize de mediu
Avize de mediu


►LORINCZ ISTVAN, LORINCZ PIROSKA, SZEKELY ZOLTAN-LEVENTE, SZEKELY MAGDOLNA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
CONSTRUIRE UNITATE DE DEPOZITARE SI PRODUCTIE, SPATII ADMINISTRATIVE, SPATII TEHNICE, TROTUARE, DRUMURI SI PLATFORME DE CIRCULATIE, CASA POARTA, BAZIN RETENTIE, REZERVA DE APA CU CAMERA POMPE, GRUP ELECTROGEN, IMPREJMUIRE, RACORDURI SI BRASAMENTE UTILITATI
propus a fi realizat in Comuna Moldovenesti, sat Badeni, fn, judetul Cluj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din Municipiul Cluj-Napoca, Str. Calea Dorobantilor, nr. 99, si la sediul titularului : Comuna Moldovenesti, sat Badeni, fn, judetul Cluj, in zilele de luni-joi intre orele 09:00 - 14:00 si vineri intre orele 09:00 - 12:00. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, str. Calea Dorobantilor, nr. 9, jud. Cluj.
07.20.2022
Ordin comun MADR și MAI privind situația de urgență referitoare la seceta pedologică
Ordin comun MADR și MAI privind situația de urgență referitoare la seceta pedologică
 Vă aducem la cunoștință că în  Monitorul Oficial nr. 662 din 01.07.2022 a fost publicat Ordinul comun al MADR și MAI nr. 177178 privind completarea Ordinului comun 97/63/2020 privind gestionarea situațiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice.
Prezentul ordin modifică Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgentă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice. Astfel, utilizatorii terenurilor înscrise la APIA pot depune  înștiințări scrise la Prirnării pâna la:
 • 1 august 2022, inclusiv, pentru culturile tnfiin\ate 1n toamna anului 2021;
 • 15 noiembrie 2022, inclusiv, pentru celelalte culturi.
 Au fost modificate  termenele pentru intocmirea și transmiterea Proceselor verbale de constatare și evaluare a pagubelor și a Rapoartelor de sinteză. Astfel, Procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor vor fi intocmite de către Comisia locala și transmise Comitetului local pentru Situații de Urgentă pâna la urmatoarele termene limita:
 • 15 august 2022, inclusiv, pentru culturile înfiintate în toamna anului 2021;
 • 30 noiembrie 2022, inclusiv, pentru celelalte culturi;
Rapoartele de sinteză vor fi intocmite de DAJ Cluj și transmise lnstituției Prefectului, Consiliului Judetean și Centrului Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul MADR pâna cel târziu pe data de:
 • 30 august 2022, inclusiv, pentru culturile infiintate 1n toarnna anului 2021;
 • 15 decembrie 2022, inclusiv, pentru celelalte culturi.

Vezi documentul original aici: 
Ordin comun MADR și MAI privind situația de urgență referitoare la seceta pedologică
07.11.2022
Se acordă tichete sociale pe suport electronic în cadrul programului ”Sprijin pentru România”
Se acordă tichete sociale pe suport electronic în cadrul programului ”Sprijin pentru România”
 
                                                                                            ANUNȚ
 
            Începând cu data de 27.06.2022, Primăria comunei Moldovenești -  biroul de asistență socială preia cereri pentru  acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România”, conform OUG 63/2022. Valoarea unui tichet este de 250 lei și se acordă o dată la două luni până în luna decembrie 2022.
 
 Categoriile de persoane care trebuie să depună cerere pentru acordarea tichetului   sunt:
🟩 Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
🟩 Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
🟩 Persoanele fără adăpost.
 Documentele necesare sunt:
1. Cerere și declarație pe proprie răspundere – tip (se găsește la sediul Primăriei Moldovenești cât și în format electronic accesand pagina web a Primăriei Moldovenești secțiunea astență socială).
2. Actele de identitate - copie (C.I. /certificat de naștere) ale tuturor membrilor familiei.( senținte în vederea încredințării copiilor unde este cazul).
3. Adeverințe de venit( cupoane de pensie, indemnizație crestere copil, adeverință cu salariul net)

Celelalte categorii de beneficiari de tichete sociale pe suport electronic, anume: pensionarii și persoanele încadrate în grad de handicap ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei, beneficiarii de alocație de susținere a familiei și beneficiarii de ajutor social, vor primi tichetele sociale sub formă de card direct la domiciliu fără să depună cerere.

 
06.29.2022
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOLDOVENEȘTI
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOLDOVENEȘTI
         Vă aducem la cunoștință faptul că Strategia de dezvoltare locală a Comunei Moldovenești 2021-2027 a fost elaborată și este disponibilă spre consultare. De asemenea aveți 30 de zile la dispoziție de la momentul publicării să formulați obiecțiuni, sugestii, care ar putea fi valorificate în vederea îmbunătățirii acestei strategii. Părerea dumneavoastră contează! Ne puteți scrie pe adresa de e-mail: office@primariamoldovenesti.ro 
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Moldovenești 2021-2027
 
 
06.20.2022
PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ- COLECTAREA DOCUMENTELOR
PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ- COLECTAREA DOCUMENTELOR
COLECTARE DE DOCUMENTE PENTRU CADASTRAREA SISTEMATICĂ 
În atenția locuitorilor comunei Moldovenești!

 
       Vă informăm că lucrările de cadastrare sistematică la nivelul comunei Moldovenești sunt în curs de desfășurare. Calendarul lucrărilor este disponibil atât pe pagina oficială a instituției cât și în punctele cheie de informare din fiecare sat.
       Persoanele care până la acest moment nu au participat la predarea documentelor corespunzătoare proprietăților pe care le dețin pe raza comunei Moldovenești (Moldovenești, Podeni, Plăiești, Stejeriș), sunt rugate să se prezinte la puntele de colectare a documentelor potrivit calendarului afișat în modalitățile arătate mai sus.
Vă rugăm să luați legătura cu persoana de contact delegată, pentru a obține o programare în prealabil.
Persoană de contact: inginer topograf Larisa Bîrlă, nr. 0746 705 403.

MOLDOVENESTI:  VEZI ANUNTUL AICI: 28,29 NOIEMBRIE
►BĂDENI:
VEZI ANUNȚUL AICI: 22 NOIEMBRIE
VEZI ANUNȚUL AICI: 8, 9, 10  NOIEMBRIE
VEZI ANUNȚUL AICI: 1, 2, 3 NOIEMBRIE
VEZI ANUNȚUL AICI: 25, 26, 27 OCTOMBRIE
VEZI ANUNȚUL AICI: 4,5,6 OCTOMBRIE
PLĂIEȘTI:
VEZI ANUNȚUL AICI►27,28,29 SEPTEMBRIE 2022
VEZI ANUNȚUL AICI ►13,14,15 SEPTEMBRIE 2022
VEZI ANUNȚUL AICI ►6,7,8 SEPTEMBRIE2022
VEZI ANUNȚUL AICI ►30,31 AUGUST SI 1 SEPTEMBRIE 2022
VEZI ANUNȚUL AICI
23, 24, 25 AUGUST  ►program modificat  ►24,25 august
 
STEJERIȘ:
                           VEZI ANUNȚUL AICI► 16,17,18 AUGUST 2022
VEZI ANUNȚUL AICI►10,11 AUGUST 2022

PODENI:
VEZI ANUNTUL AICI ►21,22,23 IUNIE
VEZI ANUNTUL AICI ►5,6,7 IULIE
VEZI ANUNTUL AICI ►12,13,14 IULIE
VEZI ANUNTUL AICI ►26, 27, 28 iulie


MOLDOVENEȘTI:
VEZI ANUNȚUL AICI ► 10-12 MAI 2022.
VEZI ANUNȚUL AICI ►17-19 MAI 2022.
VEZI ANUNȚUL AICI ►24-26 MAI 2022.
VEZI ANUNTUL AICI ►31 MAI ȘI 02 IUNIE 2022.
VEZI ANUNTUL AICI ► 7-9 IUNIE 2022.
►PIETROASA:
VEZI ANUNTUL AICI:►2-4 AUGUST 2022
VEZI ANUNȚUL AICI: ►9 AUGUST 2022
VEZI ANUN'UL AICI:
09.-11.08.2022.
11.22.2022
Programul National de Cadastru si Carte Funciara- PROGRAM MĂSURĂTORI
Programul National de Cadastru si Carte Funciara- PROGRAM MĂSURĂTORI
MOLDOVENEȘTI:
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul MOLDOVENEȘTI ȘI VĂLENI încep cu data de 26 aprilie 2022!
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul Moldovenești și Văleni în perioada 2-5 mai 2022!

PODENI: 
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul Podeni  se va desfășura în perioada 10-12 MAI 2022
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul Podeni  se va desfășura în perioada 17-19 MAI 2022


PIETROASA:
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul PIETROASA  se va desfășura în perioada 30, 31 MAI  ȘI 02 IUNIE 2022
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul PIETROASA  se va desfășura în perioada 07-09  IUNIE 2022

Măsurători în teren pentru cadastrarea sistematică în satul PIETROASA se va desfășura în data de 09.08.2022.

STEJERIȘ:
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul Stejeriș încep cu  data de 15. 06.2022.

BADENI: 
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul Bădeni se desfășoară în perioada 28-30 iunie 2022.

 
08.09.2022
Înștiințare cultivare plante modificate genetic
Înștiințare cultivare plante modificate genetic

04.27.2022
Sprijin pentru cetatenii ucrainieni
Sprijin pentru cetatenii ucrainieni

ANUNT-ACHIZITIE SERVICII DE CAZARE PT. PERS. REFUGIATE DIN UCRAINA

ANUNȚ  AJUTOR UMANITAR PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA
03.29.2022
DANDAN TUR CONSTRUCT SRL oferă servicii de colectare, transport și depozitare a deșeurilor de construcții și demolări
DANDAN TUR CONSTRUCT SRL oferă servicii de colectare, transport și depozitare a deșeurilor de construcții și demolări
                          DANDAN TUR CONSTRUCT SRL din Câmpia Turzii, prestator de servicii autorizat in colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor de construcții și demolări,  vă oferă soluții în ceea ce privește deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construcții, demolări și renovări generate de cetățenii comunei. Totodată, emite contracte care țin loc de aviz pentru ajutorul cetățenilor în obținerea autorizațiilor de construcție, răspunzând nevoilor acestora în termen de 24 ore de la solicitare sau chiar mai puțin.

ADRESA
CONTRACT -PERSOANĂ FIZICĂ-AVIZ
CONTRACT -PERSOANĂ JURIDICĂ-AVIZ
OFERTĂ DE PREȚDEȘEURICONSTRUCȚII

 
03.25.2022
Buletin de avertizare emis de Autoritatea Națională Fitosanitară
Buletin de avertizare emis de Autoritatea Națională Fitosanitară

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 38 din 08.08.2022 În urma atacului apărut al agentului de dăunare: VIERMELE VESTIC AL RĂDĂCINILOR DE PORUMB
Buletin de avertizare 01/19.01.2022. - la pregătirea patului germinativ pentru producția răsadurilor în spațiile protejate
Buletin de avertizare 02/19.01.2022. -la arbori și arbuși fructiferi pentru diminuarea rezervei biologice în perioada de repaos vegetativ
Buletin de avertizare 05/03.03.2022..-la tomate, vinete în spații protejate în vederea diminuării evoluției agentului de dăunare
Buletin de avertizare 06/03.03.2022. -la trandafir pentru diminuarea rezervei biologice a bolilor și dăunătorilor în perioada de repaos vegetativ
Buletin de avertizare 07/03.03.2022. - la rapiță pentru vdiminuarea rezervei biologice de buruieni mono și și dicotile-donate anuale și perene
Buletin de avertizare 08/03.03.2022. -la speciile sâmburoase pentru diminuarea rezervei biologice a bolilor micotice și bacteriene, dăunători în fenofaza de buton verde
Buletin de avertizare 09/15.04.2022.-La cereale păioase pentru diminuarea rezervei biologice de buruieni mono și dicotiledane, anuale și perene
Buletin de avertizare 10/15.04.2022.- La speciile de sâmburoase (prun, vișin, cireș) în vederea diminuării evoluției agenților de dăunare
Buletin de avertizare 11/15.04.2022- La speciile semințoase (măr, păr, gutui) pentru diminuarea rezervei biologice în perioada de vegetație
Buletin de avertizare 12/15.04.2022 - La porumb, grâu și floarea soarelui pentru diminuarea rezervei biologice de buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene 
Buletin de avertizare 13/15.04.2022 - La vița de vie pentru diminuarea rezervei biologice a agenților de dăunare în femofaza de dezmugurit
Buletin de avertizare 21/23.05.2022.- Pentru prevenirea și combaterea agentului dăunător :   GÂNDACUL BĂLOS AL OVĂZULU
Buletin de avertizare 22/23.05.2022- .Pentru prevenirea și combaterea agentului dăunător: afide, PĂDUCHELE MIC AL PRUNULUI
Buletin de avertizare 23/10.06.2022- La cartof  pentru prevenire și combaterea organismelor dăunătoare: MANA CARTOFULUI (Phytophthora infestans); GÂNDACUL DE COLORADO (Leptinotarsa decemlineata);
Buletin de avertizare 24/10.06.2022- La vița de vie pentru diminuarea rezervei biologice de boli și dăunători în perioada de vegetație:   MANĂ (Plasmopara viticola);  FĂINARE (Unicula necator);  MOLIA STRUGURILOR (Lobesia botrana);
Buletin de avertizare 25/10.06.2022- La speciile de semințoase (măr,păr) în vederea diminuării evoluției agentilor de dăunare
Buletin de avertizare 26/10.06.2022- La legume în spații protejate pentru diminuarea complexului de  agenți patogeni
Buletin de avertizare 27/10.06.2022- La legume în spații protejate pentru diminuarea complexului de organisme dăunătoare
Buletin de avertizare 27/10.06.2022- La ceapă pentru diminuarea rezervei biologice a bolilor și dăunătorilor în luna iunie

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 29 din 16.06.2022 La castraveți pentru diminuarea rezervei biologice a bolilor și dăunătorilor în luna iunie
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 30 din 16.06.2022
/ La speciile de sâmburoase (cireș,vișin,piersic,cais) în vederea diminuării evoluției agentilor de dăunare
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 31 din 16.06.2022 La tomate în câmp în vederea diminuării evoluției agentilor de dăunare în luna iunie
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 32 din 13.07.2022 La sâmburoase (prun) în vederea diminuării evoluției agenților de dăunare
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 33 din 13.07.2022 La speciile de semințoase (măr,păr) în vederea diminuării evoluției agentilor de dăunare
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 34 din 13.07.2022 La legume în câmp pentru diminuarea complexului de agenți patogeni
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 35 din 13.07.2022 La legume în câmp pentru diminuarea complexului de agenți de dăunare
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 36 din 13.07.2022 La vița de vie pentru diminuarea complexului de agenți patogeni
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 37 din 13.07.2022 La vița de vie pentru diminuarea complexului de agenți de dăunare
08.08.2022
PROGRAM COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE ȘI DEȘEURI REZIDUALE și ÎNCASĂRI 2022
PROGRAM COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE ȘI DEȘEURI REZIDUALE și ÎNCASĂRI 2022
COLECTAREA DEȘEURILOR RECICLABILE ȘI  REZIDUALE SE VA FACE DUPĂ PROGRAMUL URMĂTOR:

ÎNCASĂRI:
 
MOLDOVENEȘTI
►27.09.2022. ÎNTRE ORELE 9-15 - LA PRIMĂRIA MOLDOVENEȘTI
21.03.2022. ORELE 09.00—15.00. LA PRIMĂRIA MOLDOVENEȘTI
 
VĂLENI
►20.09.2022. ÎNTRE ORELE 9-15- CLĂDIREA FOSTEI MĂCELĂRII
22.03.2022. ORELE 09.00—15.00. LA FOSTA MĂCELĂRIE DIN VĂLENI
 
BĂDENI
24.03.2022. ORELE 09.00—15.00. LA CASA SATULUI DIN BĂDENI
 
PLĂIEȘTI
23.03.2022. ORELE 09.00—15.00. LÂNGĂ POȘTA DIN PLĂIEȘTI
09.28.2022