Structură

Demnitari

Mărginean Ioan- primar

Nagy László Jenő- viceprimar

 

Secretariat, Juridic, Achizitii publice, Stare civilă

Fodor Melinda- secretar

Stăvariu Tudor Călin-consilier I

Dávid Noémi Melita- inspector II

 

Financiar, contabilitate impozite și taxe

Nagy Zita- consilier I

Fodor Árpád- referent

Pálfi Jenő- consilier I

 

Fond funciar, Cadastru

Vagyas Margareta- referent

Korondi Iuliana- referent II

 

Asistență socială

Pálfi Cristina Gabriela- consilier I

Csipkés Cristina- Inspector II

 

Registrul agricol

Korondi Lucica Daniela- consilier

 

Bibliotecă

Mihácsa Anna Erika- bibliotecar/referent

 

Administrativ

Fodor Elisabeta- guard

Pálfi Andrei Adrian- șofer I

Gadó Carol- muncitor calificat I. buldoexcavator

Csipkés Iosif- muncitor calificat I.

Matei Corvin- șofer microbuz școlar

Pethő Ștefan- șofer microbuz școlar

 

Serviciul Voluntar Sit. Urgențe

Farkas Izabella Marika- inspector II.

 

Pășuni comunale-autofinanțate

Nagy Ștefan- muncitor III

 

Serviciul Poliția Locală

Nemeth Csaba- polițist local

Rahoveanu Ioan- polițist local

 

Centrul Local de Informare Turistică

Vass Gyongyi Maria- inspector specialitate