SERVICIUL VOL. SITUAȚII DE URGENȚĂ

PERMIS DE LUCRU CU FOC DESCHIS
 
Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
-se obține de la Primăria  pe raza căruia doriți să efectuați arderea;
-dacă terenul se află într-o zonă care este declarată Arie naturală protejată, este nevoie de acceptul emis de la Agenția de Protecție a Mediului, pentru demararea unor lucrări cu foc deschis.
 
Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi:
-să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
-să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale;
-să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat.
-stingerea totală  a focului  înainte de părăsirea  locului arderii
-se interzice cu desăvârșire  arderea deșeurilor , a vegetației uscate și a miriștilor noaptea  sau pe timp de vânt!!!
 
  • Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional cu amenzi cuprinse între 1000-2500 lei!
 
  • Amenajarea locurilor pentru utilizarea  focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului  la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți, se sancționează contravențional cu amenzi cuprinse între 1000-2500 lei.
 
 
INCENDIERI PE  ARII NATURALE PROTEJATE
 
Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin.3, lit.b şi art.94, alin1, lit.n din Legea nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.
 
Pe suprafața UAT Moldovenești se suprapun 3 arii naturale protejate:
- ROSPA0087 Munții Trascăului
- ROSCI0253 Trascău
- ROSCI0300 Fânațele Pietroasa-Podeni
 
Arii protejate naturale de pe raza Comunei Moldovenești se regăsesc pe harta anextă, suprafețe introduse în NATURA 2000.

Hotărârea nr. 31 din 12.03.2021.
Hotărârea nr. 32din 12.03.2021.
Hotararea Nr.41 din 23.03.2021 privind stabilirea unor masuri de diminuare a impactului tipului de risc, in aplicarea H.G. nr.293/10.03.2021 cu scopul limitarii si prevenirii raspandirii virusului SARS-COV-2, pe raza unor U.A.T din judetul Cluj.
Hotărârea Nr. 50 din 27.03.2021. privind situația pandemică la nivelului Cluj

Hotararea nr.55 din 1 aprilie 2021 privind stabilirea unor masuri de diminuare a impactului tipului de risc, in aplicarea H.G nr.293/10.03.2021.
Hotararea nr.66 din 9 aprilie 2021 privind reevaluarea masurilor de diminuare a impactului tipului de risc, dispuse prin HCJSU nr.45/2021.
Hotărârea nr 69 din 12.04.2021
Hotărârea nr. 70 din 12.04.2021.
Hotararea nr. 73 din 15.04.2021 privind actualizarea aplicabilitatii masurilor suplimentare de diminuare a impactului tipului de risc cu scopul limitarii si raspandirii virusului SARS-COV -2 dispuse prin HCJSU nr.70/ 12.04.2021, pe raza U.A.T din judetul Cluj.
Hotărârea nr. 146 din 22.06.2021. al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, privind stabilirea unor măsuri și acțiuni specifice sezonului cald
Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj cu nr.201 din 03.10.2021.
Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr.208 din 09.10.2021
Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr.209 din 09.10.2021
Hotararea nr.216 din 15 octombrie 2021 privind stabilirea unor masuri de diminuare a impactului tipului de risc, in aplicarea H.G. nr.1090/06.10.2021, pe raza unor unitati administrativ teritoriale din judetul Cluj.
Hotărârea nr. 229 din 05 noiembrie 2021 privind aprobarea acțiunilor și măsurilor pentru sezonul rece 2021-2022, stabilite la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Cluj
Hotărârea nr. 232 din 23 noiembrie 2021