SERVICIUL VOL. SITUAȚII DE URGENȚĂ


 În data de 01.03.23. în intervalul orar 10.00-11.00 se va desfășura antrenamentul/exercițiul de alarmare publică, denumit generic ”MIERCUREA ALARMELOR”, pentru verificarea funcționării sirenelor pe teritoriul comunei Moldovenești.


PERMIS DE LUCRU CU FOC DESCHIS
 
Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
-se obține de la Primăria  pe raza căruia doriți să efectuați arderea;
-dacă terenul se află într-o zonă care este declarată Arie naturală protejată, este nevoie de acceptul emis de la Agenția de Protecție a Mediului, pentru demararea unor lucrări cu foc deschis.
 
Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi:
-să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
-să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale;
-să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat.
-stingerea totală  a focului  înainte de părăsirea  locului arderii
-se interzice cu desăvârșire  arderea deșeurilor , a vegetației uscate și a miriștilor noaptea  sau pe timp de vânt!!!
 
  • Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional cu amenzi cuprinse între 1000-2500 lei!
 
  • Amenajarea locurilor pentru utilizarea  focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului  la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți, se sancționează contravențional cu amenzi cuprinse între 1000-2500 lei.
 
 
INCENDIERI PE  ARII NATURALE PROTEJATE
 
Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin.3, lit.b şi art.94, alin1, lit.n din Legea nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.
 
Pe suprafața UAT Moldovenești se suprapun 3 arii naturale protejate:
- ROSPA0087 Munții Trascăului
- ROSCI0253 Trascău
- ROSCI0300 Fânațele Pietroasa-Podeni
 
Arii protejate naturale de pe raza Comunei Moldovenești se regăsesc pe harta anextă, suprafețe introduse în NATURA 2000.