Scurt istoric

Scurt istoric

   

        Comuna Moldovenești este situată în depresiunea Transilvaniei, pe malul drept al râului Arieș, în partea de est al poalelor Pietrei Secuiului din Munții Trascăului, în Sudul Județului Cluj, la 15 km de municipiul Turda și la 44 km de reședința de județ, Cluj-Napoca.

        Aceasta este delimitată în vest de culoarul Turda-Alba Iulia și Munții Trascăului, la nord de unele sectoare ale râului Arieș, iar la sud și est de limita de județ cu Alba. Comunele cu care se învecinează sunt Iara, Petrești de Jos și Mihai Viteazu (județul Cluj) la nord, Călărași la est, Unirea și Mirăslău la sud și Rimetea (județul Alba) la vest. 

       Comuna este alcătuită din șase localități: Moldovenești, Bădeni, Plăiești Pietroasa, Podeni și Stejeriș. Suprafața totală a comunei este de 144,96 de km2 și este a doua comună ca dimensiune din județul Cluj.

        Comuna Moldovenești este înființată în anul 1968 deoarece satele aparțineau Scaunului Arieșului până în anul 1876. Ca suprafață și populație era cel mai mic Scaun Secuiesc. Ținutul apare sub numele de Turdavar într-un document din 1075 pe timpul domniei Regelui Geza I. Înființarea Scaunului Arieșului datează între anii 1264 și 1270, când Regele Istvan al V-lea colonizează un grup de secui pe teritoriul aflat între Arieș, Mureș și cetatea Turdavar.  Teritoriul le revine în proprietate conform actului de danie din 1289 desemnat de către Regele maghiar Ladislau al IV-lea și al regelui maghiar Andrei al II-lea din 129, acestea fiind transcrise  de regele Sigismund în 23 decembrie 1394. Din acest document reiese că Turdavar este moldoveneștiul de astăzi: Magni de Turdawar alias Varfalwa vocata. În acest act sunt cuprinse toate satele comunei: Moldovenesti-Varfalwa, Bădeni- Bagun, Plăiești-Kuend, Stejeriș-Kerchech, Pietroasa-Chegez, Podeni-Hidis.