Szociális közszolgálati iroda

   

Cím: Várfalva, Főutca. 240 szám

Póstai irányítószám: 407430

Fax: 0364 801 903

Tel.:      0364 801 900

Elektronikus postafiók: asistentasociala@primariamoldovenesti.ro 

                  ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

  Hétfő :       8:00 – 15:30  irodaszolgálat

 Kedd:         8:00-12:00    terepmunka

                   12:00-15:30   irodaszolgálat

Szerda:  8:00-15:30    irodaszolgálat

Csütörtök : 8:00-12:00  terepmunka

                 12:00-15:30  irodaszolgálat

Péntek:      8:00-13:00  irodaszolgálat

                13:00-15:30   terepmunka

MEGJEGYZÉS: minden hónap másodikán kerül sor a beadott iratcsomók leadására  a Kolozs  megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökségnek

Temetkezési segély igénylése:
Temetkezési segélyt a 416/2001-es Törvény alapján lehet igényelni.

Ki igényelheti?
 • a segélyt az elhunyt személy felesége/férje, gyereke, szülője, gyámja, örököse kaphatja meg. Közeli hozzátartozó hiányában annak a személy nek is kiutalják, aki  igazoltan felvállalta a temetkezési költségeket. 
Szükséges iratok: 
 • kérés
 • az igénylő személyazonossági igazolványa
 • halotti bizonyítvány
 • olyan dokumentumok, amelyek igazolják a rokonsági viszonyt az igénylő és az elhunyt személy között, gyámságot, örökösödést, stb.
 • a temetéssel járó költségeket igazoló dokumentumok

Ingyenes tejporadag kiutalása nem anyatejes csecsemők számára

-a 321-2000 Törvény alapján ingyenes tejporadag támogatásban részesülnek azok a 12 hónapnál fiatalabb gyerekek, akik táplálása nem anyatejjel történik

Szükséges iratok

- háziorvos által kiirt recept

-másolat a gyermek születési bizonyitványáról- csak első alkalommal

Óvodásoknak járó szociális utalvány

 • Szociális utalványban részesülnek azon óvodáskorú gyerekek, akik családjaik szociálisan hátrányos helyzetben vannak, egy családtagra eső jövedelem nem haladja meg a 284 lejt.
 • Az utalványt egy iskolai évre lehet igényelni (szeptembertől júniusig), az igénylést a leadott kérés pillanatától veszik figyelembe
 • Egy iskolai év bármely hónapjában lehet igényelni szociális utalványt
 • Az igénylés feltéleinek változásairól (új családtag, jövedelem) az igénylő köteles 15 napon belül értesiteni az illetékes szerveket (Polgármesteri hivatalt, szocociális osztály)

 

A szociális utalvány felhasználásának feltételei és szabályai:

-az utalványt kizárólag élelmiszerek, ruhanemű, tisztálkodási szerek, tanszerek megvásárlására használható

- vásárláskor a felhasználó nem fogadhat el visszajárót

-a szociális utalványt tilos pénzért értékesiteni, elcserélni

-kizárólag olyan kereskedelmi egységekben lehet beváltani, amelyek a törvény értelmében szerződést kötöttek a kiadó céggel. Ennek tényét igazolja a céget jelölő matrica, amely jól látható helyen található.

 

Szükséges iratok:

 • Személyi igazolvány másolata
 • A gyermek születési bizonyitványának másolata
 • Családkönyv (livret de familie) másolata
 • Tanintézmény által kibocsátott Igazolás, amelyből kitünik, hogy a gyerek be van iratva az óvodába
 • Testvérek esetében iskolai igazolás, amely bizonyitja, hogy be vannak iskolázva
 • Munkahelyről igazolás, amelyből kitünik a szülő havi fizetése, külön megemlitve az étkezési jegyeket
 • A tordai Pézügyi Hivatal (Administratia financiara) által kiadott jövedelmi igazolás minden 16 évet betöltő családtagtól, akik tanulmányaikat nem folytatják
 • Adókimutatás (certificat de atestare fiscală- serviciu taxe și impozite)
 • Földkönyvi igazolás (adeverintă privind terenurile agricole-registru agricol)
 • Földkönyv nyilvántartási kivonat (fișa agricolă-registru agricol)
Támogatás kérése súlyos fogyatékkal élő személyek számára- I fokozat, kirendelt személyi gondozóval-a 2006/448-as  törvény alapján
 • kérés
 • személyi igazolás másolata
 • besorolási okirat
 • bírósági végzés másolata azok esetében, akiket felügyelet alá, gyámságba helyeztek
 • nyugdíjszelvény nyugdíjasok sesetén
 • beleeggyezés pótlék bejelőlésével a megyei DGASPC
 • irattartó
Várfalva község Polgármesteri Hivatalának Szociális Igazgatósága felhívja a lakók figyelmét, hogy 2023.10.16.-tól lehet benyújtani az igényléseket a fűtéstámogatásra, illetve energiakiegészítésre a 2023 November 01 és 2023 március 31 közötti időszakra.
A támogatást kérhetik azok az egyedülálló személyek, akik havi nettó jövedelme nem haladja meg a 2053 lejt, illetve olyan családok, melyek esetében az egy főre eső nettó átlagjövedelem nem több mint 1386 lej.  Elesnek a támogatástól azok, akik tulajdonában vannak  a 2001-ben kiadott, 416-as számú törvény, 4-es mellékletében szereplő kizáró jellegű javaknak.

A FŰTÉSTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÍPUSKÉRÉST KÍSÉRŐ IRATOK:

- a kérésben felsorolt felnőtt családtagok  személyazonossági igazolványa
- gyermekek születési bizonyítványa illetve a 14 éven felüliek személyazonossági igazolványa
- másolat formájában: házassági anyakönyvi kivonat, válási végzés, örökbefogadási és gyermek elhelyezési bírósági végzés, esetenként
- a család jövedelmét igazolandó dokumentumok: munkahelyi igazolás (tartalmazza a nettó jövedelmet, beleértve az élelmiszer- illetve vakációs jegyek értékét is), nyugdíjszelvény, munkanélküli segélyt igazoló szelvény, igazolás a gyermeknevelési támogatásról, gyermeksegélyt igazoló szelvény vagy bankszámla kivonat, pénzügyi igazolás ha nincs jövedelem.
- pénzügyi igazolás magán vagy családi-vállalkozás esetében
- saját felelősségre kitöltött nyilatkozat APIA támogatás esetén
- Igazolás mezőgazdasági területről a polgármesteri hivatal mezőgazdasági nyilvántartó irodától minden 18 évet betöltött személynek
-adóügyi igazolás a Várfalvi polgármesteri hivataltól
- a járművek törzskönyve vagy forgalmi engedélye
-utolsó villany/gáz számla

  TÍPUSNYOMTATVÁNY
                                                                                                     
                                                                                       

Kizáró jellegű javak listája

Bunurii mobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechimemai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mechanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozitebancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie