HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Vezi hotărârea în format electronic


Hotărârea Consiliului Local nr.36 din 19.07.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Comuna Moldovenești, jud. Cluj pentru colaborarea interinstituțională, în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963