HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Vezi hotărârea în format electronic


 privind aprobarea Contractului de administrare în regim silvic a fondului forestier în suprafață de 592 ha, proprietatea UAT Moldovenești dintre Ocolul Silvic Șoimul Arieș RA și UAT Moldovenești

Vezi hotărârea în format electronic


 privind actualizarea Anexei nr. 2.2 la normele metodologice privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici și a devizului general actualizat, aferenți obiectivului de investiții ”Rețea de canalizare în localitățile Moldovenești și Ploiești, comuna Moldovenești, jud Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


Hotărârea Consiliului Local nr.36 din 31.08.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Comuna Moldovenești, jud. Cluj pentru colaborarea interinstituțională, în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963

Vezi hotărârea în format electronic


privind neasumarea responsabilității organizării și derulări la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor și a contractelor/ acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2023-2029, precum éi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia ún anul écolar 2023-2024, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 728/08.08.2023.

Vezi hotărârea în format electronic


Hotărârea Consiliului Local nr.43 din 22.08.2023. cu privire la aprobarea avizului specific necesar pentru lucrări ce se vor executa pe domeniul public al comunei în vederea realizării lucrărilor ”Extindere conductă racord și post de reglementare -măsurarare gaze naturale cu presiune redusă” com. Moldovenești, loc. Plăiești nr. 264