HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Vezi hotărârea în format electronic


pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici faza DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Școlii generale din localitatea Moldovenești, nr 360A