HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Vezi hotărârea în format electronic


cu privire la aprobarea avizului specific solicitat prin Certificatul de urbanism nr. 57 din 20.12.2022 pentru lucrări ce se vor executa pe domeniul public al comunei în vederea realizării lucrărilor de ” Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire al obiectivului - Creșterea eficienței energetice pentru clădire publică - Dispensar comuna Moldovenești” beneficiar comuna Moldovenești

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizat și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Rețea de canalizare în localitățile Moldovenești și Plăiești, comuna Moldovenești, jud Cluj” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului