ȘTIRI ȘI ANUNȚURI LOCALE

Ocolul Silvic Aiud oferă spre vânzare lemn pentru foc pentru încălzirea locuințelor
Ocolul Silvic Aiud oferă spre vânzare lemn pentru foc pentru încălzirea locuințelor

09.02.2023
A început înregistrarea obligatorie a comercianților și producătorilor în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR)!
A început înregistrarea obligatorie a comercianților și producătorilor în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR)!

Fă și tu primul PAS în implementarea Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România! 

Toate societățile comerciale din România care au calitatea de producători, importatori sau comercianți de produse din categoriile apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase, în ambalaje de unică folosință din plastic, sticlă sau aluminiu, cu dimensiuni între 0,1 l și 3 litri, precum și companiile din industria ospitalității ce comercializează aceste produse, au obligația legală, conform Hotărârii de Guvern nr. 1074/2021, să se înregistreze online, în baza de date a Sistemului de Garanţie-Returnare. Înregistrarea se poate face până pe 28 februarie 2023, pe site-ul www.returosgr.ro  

03.02.2023
PROIECT-BUGET LOCAL 2023
PROIECT-BUGET LOCAL 2023

PROIECT-BUGET LOCAL 2023

09.01.2023
PROGRAM COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE ȘI DEȘEURI REZIDUALE și ÎNCASĂRI 2023
PROGRAM COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE ȘI DEȘEURI REZIDUALE și ÎNCASĂRI 2023

COLECTAREA DEȘEURILOR RECICLABILE ȘI  REZIDUALE SE VA FACE DUPĂ PROGRAMUL URMĂTOR: 
09.10.2023
Obligațiile proprietarilor de câini
Obligațiile proprietarilor de câini
15.12.2022
Se sancționează tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor
Se sancționează tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor
În atenția locuitorilor comunei Moldovenești!
Vă aducem la cunoștință următoarele dispoziții legale:
(Extras din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de ocnviețuire socială, a ordinii și liniștii publice):
Art. 1 Pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publică necesar desfășurării normale a activității economice și social-culturale și promovarea unor relații civilizate în viața cotidiană, cetățenii sunt obligați să aibă un comportament civic, moral și responsabil, în spiritul legii țării și a normelor de conviețuire socială.
Art.2 Constituie contravenție  săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte dacă nu sunt comise în  în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:
(...)
25) Tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea unor zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă; (...)
Art. 3 (1) Contravențiile prevăzute la art.2 se sancționează după cum urmează:
(...)
b) cu amendă de la 200 lei la 1000 lei, cele prevăzute la punctul (...) 25 (...).
ÎN CONSECINȚĂ VĂ SOMĂM SĂ RESPECTAȚI ACESTE DISPOZIȚII LEGALE!
În cazul în care se constată astfel de fapte ce perturbă liniștea publică, cei lezați au la dispoziției următoarele modalități de a aduce la cunoștința autorităților publice aceste fapte :
  1. Sesizați în scris Primăria comunei Moldovenești;
  2. În ultimă instanță sunați la numărul unic de urgență 112 pentru a sesiza această problemă.
 
MULȚUMIM PENTRU COOPERARE ȘI VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI O CONDUITĂ RESPONSABILĂ FAȚĂ DE COMUNITATEA ÎN CARE TRĂIȚI.
 
 
03.11.2022
Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate a comunei Moldovenești
Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate a comunei Moldovenești
 
 
În atenția locuitorilor comunei Moldovenești
 
Vă reamintim că data limită pentru preluarea declarațiilor de înregistrare a  sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzatefosele septice este:
 
23 NOIEMBRIE 2022
 
Cererile pot fi depuse la registratura primăriei, cu precizarea că acestea pot fi primite și online pe
office@primariamoldovenesti.ro
Formularul de înscriere în Registru este disponibil atât registratura primăriei cât și pe pagina oficială a instituției.
Vă aducem la cunoștință faptul că  nerespectarea  de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5 000 la 10 000 lei.
 
Vă mulțumim pentru colaborare și înțelegere!
      
►Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate a comunei Moldovenești
 

 
15.11.2022
Se acordă tichete sociale pe suport electronic  în cadrul programului ”Sprijin pentru România”
Se acordă tichete sociale pe suport electronic în cadrul programului ”Sprijin pentru România”
 
                                                                                            ANUNȚ
 
            Începând cu data de 27.06.2022, Primăria comunei Moldovenești -  biroul de asistență socială preia cereri pentru  acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România”, conform OUG 63/2022. Valoarea unui tichet este de 250 lei și se acordă o dată la două luni până în luna decembrie 2022.
 
 Categoriile de persoane care trebuie să depună cerere pentru acordarea tichetului   sunt:
🟩 Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
🟩 Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
🟩 Persoanele fără adăpost.
 Documentele necesare sunt:
1. Cerere și declarație pe proprie răspundere – tip (se găsește la sediul Primăriei Moldovenești cât și în format electronic accesand pagina web a Primăriei Moldovenești secțiunea astență socială).
2. Actele de identitate - copie (C.I. /certificat de naștere) ale tuturor membrilor familiei.( senținte în vederea încredințării copiilor unde este cazul).
3. Adeverințe de venit( cupoane de pensie, indemnizație crestere copil, adeverință cu salariul net)

Celelalte categorii de beneficiari de tichete sociale pe suport electronic, anume: pensionarii și persoanele încadrate în grad de handicap ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei, beneficiarii de alocație de susținere a familiei și beneficiarii de ajutor social, vor primi tichetele sociale sub formă de card direct la domiciliu fără să depună cerere.

 
29.06.2022
PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ- COLECTAREA DOCUMENTELOR
PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ- COLECTAREA DOCUMENTELOR
COLECTARE DE DOCUMENTE PENTRU CADASTRAREA SISTEMATICĂ 
În atenția locuitorilor comunei Moldovenești!

 
       Vă informăm că lucrările de cadastrare sistematică la nivelul comunei Moldovenești sunt în curs de desfășurare. Calendarul lucrărilor este disponibil atât pe pagina oficială a instituției cât și în punctele cheie de informare din fiecare sat.
       Persoanele care până la acest moment nu au participat la predarea documentelor corespunzătoare proprietăților pe care le dețin pe raza comunei Moldovenești (Moldovenești, Podeni, Plăiești, Stejeriș), sunt rugate să se prezinte la puntele de colectare a documentelor potrivit calendarului afișat în modalitățile arătate mai sus.
Vă rugăm să luați legătura cu persoana de contact delegată, pentru a obține o programare în prealabil.
Persoană de contact: inginer topograf Larisa Bîrlă, nr. 0746 705 403.

MOLDOVENESTI:   ►BĂDENI:
VEZI ANUNȚUL AICI: 22 NOIEMBRIE
VEZI ANUNȚUL AICI: 8, 9, 10  NOIEMBRIE
VEZI ANUNȚUL AICI: 1, 2, 3 NOIEMBRIE
VEZI ANUNȚUL AICI: 25, 26, 27 OCTOMBRIE
VEZI ANUNȚUL AICI: 4,5,6 OCTOMBRIE
PLĂIEȘTI:
VEZI ANUNȚUL AICI►27,28,29 SEPTEMBRIE 2022
VEZI ANUNȚUL AICI ►13,14,15 SEPTEMBRIE 2022
VEZI ANUNȚUL AICI ►6,7,8 SEPTEMBRIE2022
VEZI ANUNȚUL AICI ►30,31 AUGUST SI 1 SEPTEMBRIE 2022
VEZI ANUNȚUL AICI
23, 24, 25 AUGUST  ►program modificat  ►24,25 august
 
STEJERIȘ:
                           VEZI ANUNȚUL AICI► 16,17,18 AUGUST 2022
VEZI ANUNȚUL AICI►10,11 AUGUST 2022

PODENI:
VEZI ANUNTUL AICI ►21,22,23 IUNIE
VEZI ANUNTUL AICI ►5,6,7 IULIE
VEZI ANUNTUL AICI ►12,13,14 IULIE
VEZI ANUNTUL AICI ►26, 27, 28 iulie


MOLDOVENEȘTI:
VEZI ANUNȚUL AICI ► 10-12 MAI 2022.
VEZI ANUNȚUL AICI ►17-19 MAI 2022.
VEZI ANUNȚUL AICI ►24-26 MAI 2022.
VEZI ANUNTUL AICI ►31 MAI ȘI 02 IUNIE 2022.
VEZI ANUNTUL AICI ► 7-9 IUNIE 2022.
►PIETROASA:
VEZI ANUNTUL AICI:►2-4 AUGUST 2022
VEZI ANUNȚUL AICI: ►9 AUGUST 2022
VEZI ANUN'UL AICI:
09.-11.08.2022.
23.02.2023
Programul National de Cadastru si Carte Funciara- PROGRAM MĂSURĂTORI
Programul National de Cadastru si Carte Funciara- PROGRAM MĂSURĂTORI
MOLDOVENEȘTI:
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul MOLDOVENEȘTI ȘI VĂLENI încep cu data de 26 aprilie 2022!
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul Moldovenești și Văleni în perioada 2-5 mai 2022!

PODENI: 
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul Podeni  se va desfășura în perioada 10-12 MAI 2022
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul Podeni  se va desfășura în perioada 17-19 MAI 2022


PIETROASA:
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul PIETROASA  se va desfășura în perioada 30, 31 MAI  ȘI 02 IUNIE 2022
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul PIETROASA  se va desfășura în perioada 07-09  IUNIE 2022

Măsurători în teren pentru cadastrarea sistematică în satul PIETROASA se va desfășura în data de 09.08.2022.

STEJERIȘ:
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul Stejeriș încep cu  data de 15. 06.2022.

BADENI: 
Măsurătorile în teren pentru cadastrarea sistematică în satul Bădeni se desfășoară în perioada 28-30 iunie 2022.

 
09.08.2022
DANDAN TUR CONSTRUCT SRL oferă servicii de colectare, transport și depozitare a deșeurilor de construcții și demolări
DANDAN TUR CONSTRUCT SRL oferă servicii de colectare, transport și depozitare a deșeurilor de construcții și demolări
                          DANDAN TUR CONSTRUCT SRL din Câmpia Turzii, prestator de servicii autorizat in colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor de construcții și demolări,  vă oferă soluții în ceea ce privește deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construcții, demolări și renovări generate de cetățenii comunei. Totodată, emite contracte care țin loc de aviz pentru ajutorul cetățenilor în obținerea autorizațiilor de construcție, răspunzând nevoilor acestora în termen de 24 ore de la solicitare sau chiar mai puțin.

ADRESA
CONTRACT -PERSOANĂ FIZICĂ-AVIZ
CONTRACT -PERSOANĂ JURIDICĂ-AVIZ
OFERTĂ DE PREȚDEȘEURICONSTRUCȚII

 
25.03.2022
Buletin de avertizare emis de Autoritatea Națională Fitosanitară
Buletin de avertizare emis de Autoritatea Națională Fitosanitară
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 04 din 27.02.2023 - la arbori și arbuști fructiferi pentru diminuarea rezervei biologice în perioada de repaos vegetativ
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 38 din 08.08.2022 În urma atacului apărut al agentului de dăunare: VIERMELE VESTIC AL RĂDĂCINILOR DE PORUMB
Buletin de avertizare 01/19.01.2022. - la pregătirea patului germinativ pentru producția răsadurilor în spațiile protejate
Buletin de avertizare 02/19.01.2022. -la arbori și arbuși fructiferi pentru diminuarea rezervei biologice în perioada de repaos vegetativ
Buletin de avertizare 05/03.03.2022..-la tomate, vinete în spații protejate în vederea diminuării evoluției agentului de dăunare
Buletin de avertizare 06/03.03.2022. -la trandafir pentru diminuarea rezervei biologice a bolilor și dăunătorilor în perioada de repaos vegetativ
Buletin de avertizare 07/03.03.2022. - la rapiță pentru vdiminuarea rezervei biologice de buruieni mono și și dicotile-donate anuale și perene
Buletin de avertizare 08/03.03.2022. -la speciile sâmburoase pentru diminuarea rezervei biologice a bolilor micotice și bacteriene, dăunători în fenofaza de buton verde
Buletin de avertizare 09/15.04.2022.-La cereale păioase pentru diminuarea rezervei biologice de buruieni mono și dicotiledane, anuale și perene
Buletin de avertizare 10/15.04.2022.- La speciile de sâmburoase (prun, vișin, cireș) în vederea diminuării evoluției agenților de dăunare
Buletin de avertizare 11/15.04.2022- La speciile semințoase (măr, păr, gutui) pentru diminuarea rezervei biologice în perioada de vegetație
Buletin de avertizare 12/15.04.2022 - La porumb, grâu și floarea soarelui pentru diminuarea rezervei biologice de buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene 
Buletin de avertizare 13/15.04.2022 - La vița de vie pentru diminuarea rezervei biologice a agenților de dăunare în femofaza de dezmugurit
Buletin de avertizare 21/23.05.2022.- Pentru prevenirea și combaterea agentului dăunător :   GÂNDACUL BĂLOS AL OVĂZULU
Buletin de avertizare 22/23.05.2022- .Pentru prevenirea și combaterea agentului dăunător: afide, PĂDUCHELE MIC AL PRUNULUI
Buletin de avertizare 23/10.06.2022- La cartof  pentru prevenire și combaterea organismelor dăunătoare: MANA CARTOFULUI (Phytophthora infestans); GÂNDACUL DE COLORADO (Leptinotarsa decemlineata);
Buletin de avertizare 24/10.06.2022- La vița de vie pentru diminuarea rezervei biologice de boli și dăunători în perioada de vegetație:   MANĂ (Plasmopara viticola);  FĂINARE (Unicula necator);  MOLIA STRUGURILOR (Lobesia botrana);
Buletin de avertizare 25/10.06.2022- La speciile de semințoase (măr,păr) în vederea diminuării evoluției agentilor de dăunare
Buletin de avertizare 26/10.06.2022- La legume în spații protejate pentru diminuarea complexului de  agenți patogeni
Buletin de avertizare 27/10.06.2022- La legume în spații protejate pentru diminuarea complexului de organisme dăunătoare
Buletin de avertizare 27/10.06.2022- La ceapă pentru diminuarea rezervei biologice a bolilor și dăunătorilor în luna iunie

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 29 din 16.06.2022 La castraveți pentru diminuarea rezervei biologice a bolilor și dăunătorilor în luna iunie
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 30 din 16.06.2022
/ La speciile de sâmburoase (cireș,vișin,piersic,cais) în vederea diminuării evoluției agentilor de dăunare
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 31 din 16.06.2022 La tomate în câmp în vederea diminuării evoluției agentilor de dăunare în luna iunie
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 32 din 13.07.2022 La sâmburoase (prun) în vederea diminuării evoluției agenților de dăunare
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 33 din 13.07.2022 La speciile de semințoase (măr,păr) în vederea diminuării evoluției agentilor de dăunare
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 34 din 13.07.2022 La legume în câmp pentru diminuarea complexului de agenți patogeni
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 35 din 13.07.2022 La legume în câmp pentru diminuarea complexului de agenți de dăunare
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 36 din 13.07.2022 La vița de vie pentru diminuarea complexului de agenți patogeni
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 37 din 13.07.2022 La vița de vie pentru diminuarea complexului de agenți de dăunare
02.03.2023