Se sancționează tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor

Se sancționează tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor
FOTO:


În atenția locuitorilor comunei Moldovenești!
Vă aducem la cunoștință următoarele dispoziții legale:
(Extras din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de ocnviețuire socială, a ordinii și liniștii publice):
Art. 1 Pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publică necesar desfășurării normale a activității economice și social-culturale și promovarea unor relații civilizate în viața cotidiană, cetățenii sunt obligați să aibă un comportament civic, moral și responsabil, în spiritul legii țării și a normelor de conviețuire socială.
Art.2 Constituie contravenție  săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte dacă nu sunt comise în  în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:
(...)
25) Tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea unor zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă; (...)
Art. 3 (1) Contravențiile prevăzute la art.2 se sancționează după cum urmează:
(...)
b) cu amendă de la 200 lei la 1000 lei, cele prevăzute la punctul (...) 25 (...).
ÎN CONSECINȚĂ VĂ SOMĂM SĂ RESPECTAȚI ACESTE DISPOZIȚII LEGALE!
În cazul în care se constată astfel de fapte ce perturbă liniștea publică, cei lezați au la dispoziției următoarele modalități de a aduce la cunoștința autorităților publice aceste fapte :
  1. Sesizați în scris Primăria comunei Moldovenești;
  2. În ultimă instanță sunați la numărul unic de urgență 112 pentru a sesiza această problemă.
 
MULȚUMIM PENTRU COOPERARE ȘI VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI O CONDUITĂ RESPONSABILĂ FAȚĂ DE COMUNITATEA ÎN CARE TRĂIȚI.