Anunț de mediu

Anunț de mediu
FOTO:


ANUNȚ

Comuna Moldovenești anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înființare rețea de canalizare menajeră, extindere conductă de apă, racorduri de canalizare și branșamente de apă în localitatea Stejeriș, comuna Moldovenești, județul Cluj.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99, în zilele de luni-joi între orele 09 00 -14 00 și vineri între orele 09 00 -13 00 . Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99, jud. Cluj.
Afișat azi: 23.08.2023.


Nr. inreg. 469 / 09.08.2023
Anunț – APM Cluj
Decizia etapei de încadrare
COMUNA MOLDOVENEȘTI, titular al proiectului ”Extindere rețea de alimentare cu apă și branșamente de apă în localitatea Pietroasa, comuna Moldovenești, județul Cluj ” propus a fi amplasat în localitatea Pietroasa, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul ”Extindere rețea de alimentare cu apă și branșamente de apă în localitatea Pietroasa, comuna Moldovenești, județul Cluj ”, propus a fi amplasat în localitatea Pietroasa. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr.99, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.„SC. KESZ CONSTRUCTII SRL, titular al proiectului - “Construire hală de producție, racorduri și branșamente” - anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj în cadrul procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire hală de producție, racorduri și branșamente,  propus a fi amplasat în comuna Moldovenești, sat Bădeni, Parc Logistic fnr., județul Cluj.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, din Calea Dorobanților, nr 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 72, fax. 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni–joi, între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00, precum și la următoarea adresă de internet maria.dobos@apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.”
Afișat azi 12.07.2023.


►Anunț – APM Cluj
Decizia etapei de evaluare inițială

COMUNA MOLDOVENEȘTI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extindere rețea de alimentare cu apă și
branșamente de apă în localitatea Pietroasa, comuna Moldovenelti” propus a fi amplasat în sat
Pietroasa. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr.99 și la sediul Primăriei Moldovenești, din
Moldovenești, nr. 240, în zilele de luni-joi între orele 9.00-16.00 și vineri între orele 9.00-12.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.
Afisat azi 30.05.2023.

SC TRIPLET SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Montare instalație fotovoltaică la sol Triplet România, comuna Moldovenești, localitatea Bădeni, fn, județul Cluj. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția mediului, Cluj, din ClujüNapoca, str. Calea Dorobanáilor, nr. 99, în zilele de luni -joi între orele 9,00 — 14,00, vineri intre orele 9,00-13,00. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, str. Calea Dorobantilor, nr. 9, jud. Cluj.
Afișat azi, 16.05.2023.
 
SC TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT SRL, titular al proiectului „Lucrări de exploatare de nisip şi pietriş” propus a fi amplasat în comuna Moldoveneşti, localitatea Bădeni, fnr., CF 56435, 56527/ Moldoveneşti, jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Lucrări de exploatare de nisip şi pietriş” propus a fi amplasat în comuna Moldoveneşti, localitatea Bădeni, fnr., CF 56435, 56527/ Moldoveneşti, jud. Cluj..
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni -joi între orele 9,00 — 14,00, vineri intre orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http'J/apmcj. anpm. ro.
      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Cluj”


SC TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT SRL

„KESZ CONSTRUCTII SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hală de producție, racorduri și branșamente”, propus a fi amplasat în comuna Moldovenești, sat Bădeni, Parc Logistic fnr, județul Cluj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanților, nr 99 și la sediul din Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 178K, în zilele de luni – joi, între orele 9:00-14:00 și vineri între orele 9:00-13:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.”

LORINCZ ISTVAN, LORINCZ PIROSKA, SZEKELY ZOLTAN-LEVENTE, SZEKELY MAGDOLNA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
CONSTRUIRE UNITATE DE DEPOZITARE SI PRODUCTIE, SPATII ADMINISTRATIVE, SPATII TEHNICE, TROTUARE, DRUMURI SI PLATFORME DE CIRCULATIE, CASA POARTA, BAZIN RETENTIE, REZERVA DE APA CU CAMERA POMPE, GRUP ELECTROGEN, IMPREJMUIRE, RACORDURI SI BRASAMENTE UTILITATI
propus a fi realizat in Comuna Moldovenesti, sat Badeni, fn, judetul Cluj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din Municipiul Cluj-Napoca, Str. Calea Dorobantilor, nr. 99, si la sediul titularului : Comuna Moldovenesti, sat Badeni, fn, judetul Cluj, in zilele de luni-joi intre orele 09:00 - 14:00 si vineri intre orele 09:00 - 12:00. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, str. Calea Dorobantilor, nr. 9, jud. Cluj.