SC TRIPLET ROMANIA SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Montare instalație fotovoltaică la sol Triplet Romania, com. Mol