Măsuri de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis pentru igienizarea curților / anexelor gospodărești și arderea vegetației uscate

Măsuri de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis pentru igienizarea curților / anexelor gospodărești și arderea vegetației uscate
FOTO:


Măsuri de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis pentru igienizarea curților / anexelor gospodărești și arderea vegetației uscate
 • Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă (art. 97 alin. (1) din Ordinul MAI 163/2007);
 • Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității (art. 97 alin. (3) din Ordinul MAI 163/2007);
 • Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii (art. 97 alin. (4) din Ordinul MAI 163/2007);
 • Nu se admite utilizarea focului deschis la distanțe mai mici de 40 metri față de locurile cu pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 metri față de materiale sau substanțe combustibile (hârtie, lemn, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.), fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare (art. 97 alin. (5) din Ordinul MAI 163/2007);
 • Conform prevederilor art. 5 din Ordinul comun al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispozițiilor Generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale, arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
 •                 condiții meteorologice fără vânt;
 •                 parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;
 •                 izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
 •                 desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
 •                 asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;
 •                 asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;
 •                 asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;
 •                 pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.
 • Conform prevederilor art. 6 din Ordinul comun al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 605/579/2008, arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
 •              condiții meteorologice fără vânt;
 •              colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;
 •              executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 •              curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;
 •              desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
 •              asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 •              supravegherea permanentă a arderii;
 •              stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 •              interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
 
        Protecția mediului constituie o obligație a tuturor persoanelor fizice și juridice, în care scop  nu ard miriștile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă (art. 94, alin.(1), lit. n) din OUG 195/2005, cu completările și modificările ulterioare)
            
În vederea igienizării terenurilor prin ardere, cetățenii au obligația de a solicita și de a obține, de la autoritățile competente, următoarele documente:
- Accept, de la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj;
- Permis de lucru cu focul, de la primărie.
 
Obținerea permisului de lucru cu focul, se face după ce proprietarul terenului a primit acceptul de la APM Cluj.
La terminarea lucrului, permisul, se predă de către executant, emitentului.
Înainte de a începe lucrările de incendiere a vegetației uscate, se va transmite la I.S.U.J Cluj și la Comisariatul Municipiului Cluj al Gărzii Naționale de Mediu, data, intervalul orar și locul în care se intenționează să se facă aceste lucrări.
Cetățenii sunt pasibili de următoarele sancțiuni contravenționale:
 • amendă de la 2.501 lei la 5.000 lei: inacțiunea persoanelor fizice și juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantații, culturi agricole, miriști, pășuni și fânețe și care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea și stingerea acestora – art. 45 pct. III litera „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți – art. 1 pct. 3 litera „r” din HGR nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;
 • amendă de la 1.000 lei la 2.500 leiamenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți – art. 1 pct. 3 litera „s” din HGR nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor.