DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

NR./DATĂ CONȚINUT  
1/04.01.2024.  privind convocarea consiliului Local al Comunei Moldovenești cu caracter normativ
2/10.01.2024.  privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav cu caracter individual
3/10.01.2024.  cu privire la acordarea ajutorului de înmormântare cu caracter individual
5/10.01.2024. privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav cu caracter individual
6/10.01.2024.  privind stabilirea salariului de bază lunar pentru dl. Nagy Albert asistent personal gradația 0- compartiment asistență socială, începând cu luna ianuarie 2024. cu caracter individual
7/22.01.2024. pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi, gaze naturale și a suplimentului de energie cu caracter individual
8/26.01.2024.  privind acordarea indemnizației lunare pentru persoane cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap cu caracter individual
9/31.01.2024.  privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 43 titulari cu caracter individual
10/31.01.2024.  privind respingerea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 2 titulari cu caracter individual
11/31.01.2024.  privind aprobarea în grad profesional a doamnei David Noemi-Melita din consilier achiziții I. grad asistent gradația 3 în consilier achiziții clasa I. grad principal, gradația 3- compartiment urbanism-amenajare teritoriului al aparatului de specialitate al primarului cu caracter individual
12/31.02.2024.  privind aprobarea regulamentului de salarizare a persoanelor din cadrul primăriei Comunei Moldovenești nominalizate în cadrul echipelor de implementare a proiectelor finanțate din fonduri Europene cu caracter individual
15/31.01.2024. privind aprobarea Planului de integritate și desemnarea coordonatorului și responsabilului pentru implementarea StrategieiNaționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul comunei
Anexa nr. 1
cu caracter normativ
16/31.01.2024. privind reactualizarea comisiei pentru probleme de apărare cu caracter individual
17/31.01.2024. privind stabilirea salariilor de bază ale asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap grav sau accentuat cu asistent personal începând cu 1 ianuarie 2024 cu caracter individual
18/31.01.2024. privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 3 persoane cu caracter individual
19/22.02.2024. pentru încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie cu caracter individual
20/22.02.2024. privind încadrarea în calitate de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, a d-nei Pal Katalin începând cu data de 23.02.2024. cu caracter individual
24/08.03.2024. privind desemnarea Comisiei de evaluare pentru eevaluare oferte depuse pentru atribuirea contractului de Execuție lucrări pentru proiectul ”creșterea eficienței energetice a Școlii generale din localitatea Moldovenești, nr. 360 A, comuna Moldovenești, jud. Cluj cu caracter individual
25/08.03.2024. privind actualizarea comisiei de recepție pentru bunuri, servicii, lucrări și furnizare produse din cadrul UAT Moldovenești, Jud. Cluj cu caracter individual
27/11.03.2024. privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Execuție lucrări pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Scolii generale din localitatea Moldovenești, nr. 360 A, comuna Moldovenești, jud. Cluj cu caracter individual
28/11.03.2024. privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia numitei Iozsa Rodica cu caracter individual
30/22.03.2024. privind desemnarea Comisiei de evaluare pentru evaluarea ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de Execuție lucrări pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice pentru clădirea publică în localitatea Moldovenești nr. 360 bis, comuna Moldovenești, jud. Cluj” aprobat la finanțare prin PNRR/2022/c10/13,3, Runda 1- Componența 13.-Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciilepublice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu caracter individual
57/07.05.2024. cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral pe raza comunei Moldovenești, județul Cluj cu ocazia desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024  
     
     
     
     
     
     
     

Vezi hotărârea în format electronic


NR/DATA CONȚINUT  
260/07.12.2023. privind convocarea Consiliului Local al comunei Moldovenești cu caracter normativ
259/06.12.2023. privind încetarea alocației pentru susținerea familiei d-ei Dragan Malina Camelia cu caracter individual
258/04.12.2023. cu privire la acordarea ajutorului de înmormântare  cu caracter individual
257/29.11.2023. privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Patuci Iuliana cu caracter individual
256/28.11.2023. privind stabilirea dreptului de ajutor social familiei numitei Patucu Iuliana începând cu data 01.12.2023. cu caracter individual
255/28.11.2023. cu privire la acordarea indemnizației lunare pentru persoane cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal numitei Popa Elena, începând cu data de 01.12.2023. cu caracter individual
254/28.11.2023. cu privire la acordarea indemnizației lunare pentru persoane cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal numitului Bihari Gheza cu caracter individual
253/28.11.2024. cu privire la încetarea contractului individual de muncă al numitei Iozsa Rodica cu data de 26.11.2023.  cu caracter individual
252/28.11.2023. privind încetarea indemnizației de handicap grav numitei Nagy Margareta începând cu data de 01.12.2023. cu caracter individual
251/28.11.2023. privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru fFulop Eleonora începând cu data de 01.11.2023. cu caracter individual
250/28.11.2023. privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Ianc Andreea Cristina începând cu data de 01.11.2023. cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual