DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

NR./DATĂ CONȚINUT  
1/04.01.2024.  privind convocarea consiliului Local al Comunei Moldovenești cu caracter normativ
2/10.01.2024.  privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav cu caracter individual
3/10.01.2024.  cu privire la acordarea ajutorului de înmormântare cu caracter individual
5/10.01.2024. privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav cu caracter individual
6/10.01.2024.  privind stabilirea salariului de bază lunar pentru dl. Nagy Albert asistent personal gradația 0- compartiment asistență socială, începând cu luna ianuarie 2024. cu caracter individual
7/22.01.2024. pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi, gaze naturale și a suplimentului de energie cu caracter individual
8/26.01.2024.  privind acordarea indemnizației lunare pentru persoane cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap cu caracter individual
9/31.01.2024.  privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 43 titulari cu caracter individual
10/31.01.2024.  privind respingerea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 2 titulari cu caracter individual
11/31.01.2024.  privind aprobarea în grad profesional a doamnei David Noemi-Melita din consilier achiziții I. grad asistent gradația 3 în consilier achiziții clasa I. grad principal, gradația 3- compartiment urbanism-amenajare teritoriului al aparatului de specialitate al primarului cu caracter individual
12/31.02.2024.  privind aprobarea regulamentului de salarizare a persoanelor din cadrul primăriei Comunei Moldovenești nominalizate în cadrul echipelor de implementare a proiectelor finanțate din fonduri Europene cu caracter individual
15/31.01.2024. privind aprobarea Planului de integritate și desemnarea coordonatorului și responsabilului pentru implementarea StrategieiNaționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul comunei
Anexa nr. 1
cu caracter normativ
16/31.01.2024. privind reactualizarea comisiei pentru probleme de apărare cu caracter individual
17/31.01.2024. privind stabilirea salariilor de bază ale asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap grav sau accentuat cu asistent personal începând cu 1 ianuarie 2024 cu caracter individual
18/31.01.2024. privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 3 persoane cu caracter individual
19/22.02.2024. pentru încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie cu caracter individual
20/22.02.2024. privind încadrarea în calitate de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0, a d-nei Pal Katalin începând cu data de 23.02.2024. cu caracter individual
24/08.03.2024. privind desemnarea Comisiei de evaluare pentru eevaluare oferte depuse pentru atribuirea contractului de Execuție lucrări pentru proiectul ”creșterea eficienței energetice a Școlii generale din localitatea Moldovenești, nr. 360 A, comuna Moldovenești, jud. Cluj cu caracter individual
25/08.03.2024. privind actualizarea comisiei de recepție pentru bunuri, servicii, lucrări și furnizare produse din cadrul UAT Moldovenești, Jud. Cluj cu caracter individual
27/11.03.2024. privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Execuție lucrări pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Scolii generale din localitatea Moldovenești, nr. 360 A, comuna Moldovenești, jud. Cluj cu caracter individual
28/11.03.2024. privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia numitei Iozsa Rodica cu caracter individual
30/22.03.2024. privind desemnarea Comisiei de evaluare pentru evaluarea ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de Execuție lucrări pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice pentru clădirea publică în localitatea Moldovenești nr. 360 bis, comuna Moldovenești, jud. Cluj” aprobat la finanțare prin PNRR/2022/c10/13,3, Runda 1- Componența 13.-Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciilepublice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu caracter individual
31/26.03.2024. privind continuarea Comisiei împuternicite să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă în cazul în cazul abaterilor disciplinare de către personalul contractual din cadrul unității administrativ teritoriale Primăria comunei Moldovenești  
34/27.03.2024. privind convocarea Consiliului Local al Comunei Moldovenești  
37 din 29.03.2024. privind încadrarea în calitate de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3, al d-lui Palfi Kristof începând cu data de 01.04.2024. cu caracter individual
38/29.03.2024. privind acordarea indemnizației lunare pentru persoane cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal cu caracter individual
39/29.03.2024. privind încetarea acordării indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav  cu caracter individual
40/29.03.2024. privind acordarea indemnizației lunare pentru persoane cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal cu caracter individual
41/01.04.2024. privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav cu caracter individual
42/01.04.2024. cu privire la acordarea ajutorului de urgență cu caracter individual
43/08.04.2024. privind rectificarea actului de deces nr. 1 registrul exemplar I. și II.din data 9 ianuarie 2024 înregistrat la Moldovenești privind pe SZABO IOSIF  cu caracter individual
44/04.04.2024. privind suspendarea raportului de serviciu a funcționarului public Cherejdi Liza Annamaria consilier, clasa I, grad profesional principal compartimentul juridic, stare civilă, resurse umane, achiziții  pentru creșterea copilului în vârtstă de până la 2 ani  cu caracter individual
45/11.04.2024. privind reluarea procedurii de atribuire a contractului de achiziții publică având ca obiect Execuție lucrări pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Școlii generale din localitatea Moldovenești, nr. 360 A, comuna Moldovenești, județul Cluj”  
46/15.04.2024. privind desemnarea personalului tehnic-auxiliar de pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție Comunalănr. 57 Comuna Moldovenești, necesar pentru efectuarea operațiunilor generate de organizarea și desfășurarea autorităților administrației publice locale din data de 09. iunie 2024  
47/15.04.2024. privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav cu caracter individual
48/15.04.2024. privind acordarea indemnizației lunare pentru persoane cu dizabilități incadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal cu caracter individual
49/15.04.2024. privind încadrarea în calitate de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5, al d-nei INGBER GHIZELA  începând cu data de 16.04.2024. cu caracter individual
50/17.04.2024. cu privire la acordarea ajutorului de înmormântare cu caracter individual
51/17.04.2024. cu privire la acordarea ajutorului de înmormântare cu caracter individual
52/17.04.2024. privind numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului privind Execuție lucrări pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice pentru clădirea publică în localitatea Moldovenești, nr. 360 bis, comuna Moldovenești, jud. Cluj, aprobat spre finanțare prin PNRR/2022/C10/13.3, Runda 1-Componenta 13.- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale  
54/22.04.2024 privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 2 titulari cu caracter individual
55/22.04.2024. privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 5 titulari-componenta VMG cu caracter individual
56/07.05.2024 privind modificarea sediilor de votare nr. 556 și 560 Comuna Moldovenești, jud. Cluj  
57/07.05.2024. cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral pe raza comunei Moldovenești, județul Cluj cu ocazia desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024  
58/10.05.2024. privind numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului privind Execuție lucrări pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice din localitatea Moldovenești, nr. 360A, Comuna Moldovenești, jud. Cluj”, aprobat spre finanțare prin PNRR/2022/C10/13.3, Runda I-Componenta 13.-Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.  
60/15.05.2024. privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav cu caracter individual
61/15.05.2024. privind încetarea contractului individual de muncă  cu caracter individual
62/15.05.2024. privind aprobarea cererilor de acoordare a venituluiminim de incluziune pentru 3 titulari cu caracter ndividual
63/15.05.2024.  privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune  cu caracter individual
64/15.05.2024. privind convocarea Consiliului Local al comunei Moldovenești  
65/15.05.2024. privind suspendarea acordării venitului minim de incluziune-componența ajutor de incluziune-3 dosare  
     

Vezi hotărârea în format electronic


NR/DATA CONȚINUT  
260/07.12.2023. privind convocarea Consiliului Local al comunei Moldovenești cu caracter normativ
259/06.12.2023. privind încetarea alocației pentru susținerea familiei d-ei Dragan Malina Camelia cu caracter individual
258/04.12.2023. cu privire la acordarea ajutorului de înmormântare  cu caracter individual
257/29.11.2023. privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Patuci Iuliana cu caracter individual
256/28.11.2023. privind stabilirea dreptului de ajutor social familiei numitei Patucu Iuliana începând cu data 01.12.2023. cu caracter individual
255/28.11.2023. cu privire la acordarea indemnizației lunare pentru persoane cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal numitei Popa Elena, începând cu data de 01.12.2023. cu caracter individual
254/28.11.2023. cu privire la acordarea indemnizației lunare pentru persoane cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal numitului Bihari Gheza cu caracter individual
253/28.11.2024. cu privire la încetarea contractului individual de muncă al numitei Iozsa Rodica cu data de 26.11.2023.  cu caracter individual
252/28.11.2023. privind încetarea indemnizației de handicap grav numitei Nagy Margareta începând cu data de 01.12.2023. cu caracter individual
251/28.11.2023. privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Fulop Eleonora începând cu data de 01.11.2023. cu caracter individual
250/28.11.2023. privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru Ianc Andreea Cristina începând cu data de 01.11.2023. cu caracter individual
249/28.11.2023. privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual
    cu caracter individual