ALTE DOCUMENTE

2022

Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 24.03.2022.
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 10.02.2022.
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 07.01.2022.

2021

Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 20.04.2021.
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 20.05.2021.
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 05.05.2021.
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 08.06.2021.
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 17.06.2021.
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 22.07.2021
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 26.08.2021
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 21.10.2021
Anunț ședință ordinară al Consiliului Local din data de 22.12.2021


2020
Proiect ordine de zi al ședinței Consiliului local din 17.12.2020.
Anunț sedința ordinară al Consiliului Local din data de 19. 11. 2020.
Proiect ordine de zi al ședinței Consiliului local din 12.11.2020.
Proiect ordine de zi al ședinței Consiliului Local din 14.10.2020.
Anunț sedința ordinară al Consiliului Local din data de 19. 08. 2020.
Anunț sedința ordinară al Consiliului Local din data de 29. 07. 2020.
Anunț sedința ordinară al Consiliului Local din data de 22. 07. 2020.
Anunț sedința ordinară al Consiliului Local din data de 07. 07. 2020.
Proiect ordine de zi al ședinței Consiliului Local din 24.06.2020.
Anunț sedința ordinară al Consiliului Local din data de 12. 05. 2020.
Proiect ordine de zi al ședinței Consiliului Local din 29.04.2020.
Anunț sedința ordinară al Consiliului Local din data de 18. 03. 2020.
Anunț sedința ordinară al Consiliului Local din data de 19. 02. 2020.
​​​​​​​

COMUNA MOLDOVENEȘTI, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra elaborării alternativei finale pentru planul PUG COMUNA MOLDOVENEȘTI, propus a fi amplasat în comuna Moldovenești, jud. Cluj, care poate fi consultată la sediul Primăriei comunei Moldovenești în zilele de luni-vineri, între orele 09:00 – 13:00.
Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc zilnic la sediul titularului, com. Moldovenești, sat Moldovenești, nr. 240, tel. 0364 801900, fax. 0364801903, e-mail: office@primariamoldovenesti.ro  și la sediul A.P.M., MUN. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 99, tel. 0264-410722, fax, 0264 – 412914, email: office@apmcj.anpm.ro, până la data de 8 august 2022.

P.U.G. AL COMUNEI MOLDOVENEȘTI, JUDEȚUL CLUJ

VOLUMUL I: MEMORIU GENERAL
A. FOAIE DE TITLU
B. LISTA SEMNĂTURILOR
C. BORDEROU DE PIESE SCRISE ȘI DESENATE
D. MEMORIU GENERAL
1 INTRODUCERE
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
3. PROPUNERE DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
VOLUMUL II. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
A FOAIE DE TITLU
B. LISTA SEMNĂTURILOR
C. CUPRINS
D. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PENTRU LOCALITĂȚILE COMUNEI MOLDOVENEȘTI
CAPITOL I.: PRINCIPII GENERALE
CAPITOL II.: REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPAREA TERENURILOR
CAPITOL III.: CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR
CAPITOL IV.: INTRAREA ÎN VIGOARE ȘI REGLEMENTAREA SITUAȚIILOR TRANZITORII 
CAPITOL V.: PREVEDERI ALE UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ
1. C.- Zona centrală și alte zone cu funcțiuni de interes public
3. Lr. -zona de locuințe rurale și alte funcțiuni complementare
4. T.- zona de locuințe și funcțiuni turistice
5. Pa.- zona unități economice agricole
6. Pi. - zonna unități economice industriale
7. E - zona echipamente tehnico-edilitare 
8. Gc - zona gospodărie comunală
9. Va. - zona verde cu rol de agrement
10. Vp.- zona verde cu rol de protecție a apelor și cu rol de coridor ecologic
11. Ccf- zona căilor de comunicație feroviară și amenajărilor aferente
Partea desenată
0.  2.1   2.2   2.3   2.4  2.5   2.6

 

PUBLICAȚII DE CĂSĂTORIE
 

DATA
ÎNREG. 
CĂSĂTORIEI
NUME-PRENUME SOȚ VÂRSTA DOMICILIUL NUME-PRENUME SOȚIE VÂRSTA DOMICILIUL DATA OFICIERII
31.01.2024 Nagy László 25 sat. Plăiești
com. Moldovenești
Fodor Maria-Speranța 20 Loc. Pogăceua
jud. Mureș
10.02.2024.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
ANUL: 2023ANUL: 2022

ANUL: 2021

ANUL:  2020

ANUL: 2019


CONTRACT NR. 3GCJ222/18.08.2021. privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, intreținerii, înlocuirii rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora

Ședința Comisiei Locale de Fond funciar Moldovenești Jud. Cluj în data de 03.08.2023

►Anunț: Proiecte de stemă ale comunei Moldovenești
Vă aducem la cunoștință proiectele de stemă ale comunei Moldovenești.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la sediul Primăriei Comunei Moldovenești, în zilele lucrătoare, între orele 8.00-15.30.
sau online: office@primariamoldovenesti.ro

Proiecte de stemă ale comunei Moldovenești

Varianta 1
Descrierea stemei:
Stema comunei Moldovenești se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, în al cărui câmp albastru se află un bastion de argint, cu parapet crenelat, cu poarta și creneluri așezate în două rânduri, negre, flancat de un soare de aur, la dextra, respectiv o semilună crescătoare, de argint, la senestra. Talpa scutului este tăiată de un brâu undat, de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală cu un turn crenelat.
 
Semnificaţia elementelor însumate:
Bastionul face referire la cetatea de odinioară de pe teritoriul comunei, totodată face referire la denumirea comunei (Várfalva înseamnă Satul Cetății în limba maghiară). Soarele şi semiluna sunt vechi simboluri atașate zonei. Brâul undat de aur face referire la râul Arieș, care străbate comuna.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
 
Varianta a 2-a
Descrierea stemei:
Stema comunei Moldovenești se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, în al cărui câmp albastru se află un bastion de argint, cu parapet crenelat, cu poarta și creneluri așezate în două rânduri, negre, flancat de un soare de aur, la dextra, respectiv o semilună crescătoare, de argint, la senestra. Talpa scutului este tăiată de un brâu undat, de aur, tapta fiind încărcată de o stea cu șase raze, de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală cu un turn crenelat.
 
Semnificaţia elementelor însumate:
Bastionul face referire la cetatea de odinioară de pe teritoriul comunei, totodată face referire la denumirea comunei (Várfalva înseamnă Satul Cetății în limba maghiară). Soarele şi semiluna sunt vechi simboluri atașate zonei. Brâul undat de aur face referire la râul Arieș, care străbate comuna. Numărul colțurilor stelei arată numărul localităților componente ale comunei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
 
Varianta a 3-a
Descrierea stemei:
Stema comunei Moldovenești se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, în al cărui câmp albastru se află un bastion de aur, cu parapet crenelat, cu poarta și creneluri așezate în două rânduri, negre, flancat de un soare de aur, la dextra, respectiv o semilună crescătoare, de argint, la senestra. Talpa scutului este tăiată de un brâu undat, de aur, tapta fiind încărcată de o stea cu șase raze, de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală cu un turn crenelat.
 
Semnificaţia elementelor însumate:
Bastionul face referire la cetatea de odinioară de pe teritoriul comunei, totodată face referire la denumirea comunei (Várfalva înseamnă Satul Cetății în limba maghiară). Soarele şi semiluna sunt vechi simboluri atașate zonei. Brâul undat de aur face referire la râul Arieș, care străbate comuna. Numărul colțurilor stelei arată numărul localităților componente ale comunei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Afișat aztăzi: 10.07.2023.

►Anunț 
          SE PRELUNGEȘTE TERMENUL DE DEPUNERE A CERERILOR  DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ.   ASTFEL, NOUL TERMEN ESTE PÂNĂ LA DATA DE  30. MAI 2023., ORA 14.00. 
 REGULAMENT FINANȚARE     ►  CERERE DE FINANȚARE
Publicat azi, 16.05.2023.  
 
►Primăria Comunei Moldovenești organizează concurs pentru ocuparea postului vacant -Consilier I  asistent: FOND FUNCIAR-CADASTRU
Afișat azi 15.05.2023. pe site-ul Primăriei Comunei Moldovenești.
Publicat azi: 10.05.2023.pe site-ul și la sediul Primăriei Comunei Moldovenești
 

ANUNȚ DE PARTICIPARE :  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENEȘTI anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte, acțiuni cultural-educative și culte in anul fiscal 2023.

 Termen limită de depunere a cererilor de finanțare: 15.05.2023., ora 13.00

   ► REGULAMENT FINANȚARE     ►  CERERE DE FINANȚARE

Publicat azi 05.04.2023. pe site-ul Primăriei Comunei Moldovenești
 
►Actele normative subsecvente Ordonanței Guvernului nr. 3 din 27.01.2022. pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, după cum urmează


A început înregistrarea obligatorie a comercianților și producătorilor în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR)! 

Toate societățile comerciale din România care au calitatea de producători, importatori sau comercianți de produse din categoriile apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase, în ambalaje de unică folosință din plastic, sticlă sau aluminiu, cu dimensiuni între 0,1 l și 3 litri, precum și companiile din industria ospitalității ce comercializează aceste produse, au obligația legală, conform Hotărârii de Guvern nr. 1074/2021, să se înregistreze online, în baza de date a Sistemului de Garanţie-Returnare. Înregistrarea se poate face până pe 28 februarie 2023, pe site-ul www.returosgr.ro

► Ședință de dezbatere publică a alternativei finale pentru planul PUG COMUNA MOLDOVENEȘTI

►Înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate a comunei Moldovenești
►Dispoziția nr. 132 din 29.08.2022. privind convocarea comisiei locale de fond funciar Moldovenești, jud. Cluj, în ședință în data de 08.09.2022.
Invitație la dezbatere publică pentru actualizarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Moldovenești
►Hotărârea nr. 425 din 26. Iulie 2022. a Comisiei județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj
►Hotărârea nr. 97 din 24.06.2022 Comitetului Județean pentru Situații de Urgențe Cluj  privind stabilirea unor măsuri și acțiuni specifice sezonului cald
►HOTĂRÂREA NR. 13 DIN 20.07.2022. A COMISIEI CENTRALE PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2021 cu privire la PRELUNGIREA PERIOADEI DE RECENZARE PÂNĂ LA 31 IULIE 2022
Hot. nr. 337/31.05.2022. al Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj cu privire la modificarea și completarea procedurilor de lucru privind emiterea titlurilor de proprietate precum și anularea, revocarea, rectificarea, modificarea titlurilor de proprietate prevăzute în Anexa la Hotărârea Comisiei Județene Cluj nr. 128 din 18 Iunie 2015
HOTĂRÂREA NR. 12 DIN 04.07.2022. A COMISIEI CENTRALE PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2021 cu privire la PRELUNGIREA PERIOADEI DE RECENZARE PÂNĂ LA 24 IULIE 2022
►DISPOZIȚIA NR 34 DIN 14.02.2022. privind convocarea Comisiei Locale de Fond funciar Moldovenești, jud. Cluj, în ședință în data de 17.02.2022.
►HOTĂRÂRILE COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚE
       Hotărârea nr. 232/ 23 noiembrie 2021

►Hotărârea nr. 146 din 22.06.2021. al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, privind stabilirea unor măsuri și acțiuni specifice sezonului cald

►Primăria Comunei Moldovenești organizează concurs pentru ocuparea posturilor: VEZI ANUNȚUL AICI

CONSILIER JURIDIC I - principal
CONSILIER I -debutant
CONSILIER I -PRINCIPALFORMULAR DE ÎNSCRIERE
DECLARATIE 
MODEL ADEVERINȚE


CAMPANIE DE INFORMAREPUBLICĂ cu privire la derularea PROGRAMULUI DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCCIARĂ DIN UAT MOLDOVENEȘTI


 
 


►Informare privind legislația specifică pentru clasificarea structurilor de primire turistice
Afișat azi 07.07.2023.


►Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Ordin 185/2023 privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorilor                  -Publicat astăzi, 16.05.2023.

 
Obligațiile proprietarilor și fermierilor privind Pesta Porcină Africană
Program de admitere la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi  Grigore Alexandru Ghică, Dragășani și Școala Militară de Subofițeri Jandarmi  Petri Rareș, Palticeni care au în oferta educațională câte trei locuri pentru persoanele de etnie romă

Comunicat cu privire la Obligațiile legale ale proprietarilor de câini

► Vă aducem la cunoștință că în  Monitorul Oficial nr. 662 din 01.07.2022 a fost publicat Ordinul comun al MADR și MAI nr. 177178 privind completarea Ordinului comun 97/63/2020 privind gestionarea situațiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice.
Vezi documentul original aici: Ordin comun MADR și MAI privind situația de urgență referitoare la seceta pedologică
 
►INSTITUȚIA  PREFECTULUI  JUDEȚUL CLUJ vă aduce la cunoștință următoarele: începând cu data de 4 mai 2022 funcționează punct de lucru din municipiul Câmpia Turzii  al Serviciului Comunitar de Pașapoarte Cluj, iar din 11 mai 2022 funcționează Punct de lucru din Municipiul Turda al Serviciului Comunitar de Pașapoarte Cluj
 
►DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR CLUJ, SERVICIUL CONTROL OFICIAL SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE ANIMALĂ: măsuri de biosecuritate pentru reducerea riscului contactului între păsările domestice și cele sălbatice
 
►SC TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT SRL solicită acord mediu pentru proiectul ”Exploatare  nisip și pietriș” propus a fi amplasat în Comuna Moldovenești, localitatea Bădeni.
 
►Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul interesat asupra necesității efectuării evaluării de mediu în vederea obținerii avizului de mediu pentru Reactualizare PUG comuna Moldovenești, titularul comuna Moldovenești.
 
►Anunț public: CPL CONCORDIA  Filiala Cluj România, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AMP Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul ”Extinderea conducta gaze naturale și execuție branșamente gaze naturale, Stejeriș.”

►​​​​​Anunț public de mediu: Sc TRIPLET ROMANIA SRL  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APMCluj, în cadrul procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul Extindere hală de depozitare autorizată cu AC nr. 9/30.09.2020
.
 SC COMSIS SERVICE SRL anunță începerea demersurilor în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru obiectivul Lucrări de foraje și excavări-BALASTIERA PERIMETRUL PODENI-RAPĂ
ANUNȚ 1 
ANUNT 2
 ”UNITATE DE DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE”CTP INVEST BUCHAREST SRL solicită emiterea acordului de mediu pentru proiectul elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului 


► Sprijin PNDR 6.2
► Proces verbal de îndeplinire a formalităților prevăzute de legea nr. 255/2010Anunț public: CPL CONCORDIA-Filiala Cluj solicită emiterea acordului de mediu pentru proiectul ”Extindere conductă gaze naturale și execuție branșamente gaze naturale-Stejeris”
 
►AGROTURDEAN IMPEX SRL înștiințează proprietarii de terenuri  situate în UAT Moldovenești despre depunerea și înglobarea nămolului provenit de la stația de epurare Mureș, administrată de COMPANIA AQUASĂRV SA