URBANISM

Informații despre regulile de construcție

Conform Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru toate clădirile noi construite trebuie obținută autorizație de construire.

Cazuri excepționale: lucrări de modificare reparare, de protejare, de restaurare și de conservare a clădirilor de orice fel cu condiția menținerii aceleiași funcțiuni a suprafeței construite la sol și a volumetriei acestora, schimbarea finisajelor și tâmplăriilor identice cu cele originale.

Etapele procedurii de autorizare:

  • -emiterea certificatului de urbanism (pentru obținere este necesar plan de situație elaborat de topometrist autorizat)
  • -obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism
  • -elaborarea documentației tehnice de către specialiști autorizați (desene)
  • -emiterea autorizației de construire

Documentele, cererile tipizate le găsiți pe site-ul primăriei.

       În cazul locuințelor unifamiliale construite în intravilan cu carte funciară la zi, obținerea autorizației de construire durează între 3-6 luni.

Clădirile cu destinație diferită de locuință sunt autorizate pe baza avizului Consiliului Județean Cluj.

                                        Audiențele la secția de urbanism sunt: miercuri între orele 9-15.

Formulare:

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare

Cerere de prelungire a autorizației de construire/desființare

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor