VÂNZĂRI TERENURI

Actele necesare pentru depunerea Ofertei de vânzare pentru terenurile aflate în extravilanul Comunei Moldovenești

PERSOANE FIZICE:
 • cerere tip ►formular aici
 • Ofertă de vânzare ►formular aici
 • fotocopie carte de identitate
 • extras de carte funcciară actualizat
 • plan de amplasament
 • extras de plan cadastral plan de încadrare în zonă
 • certificat de atestare fiscală
         După caz:
 • certificat de moștenitor
 • sentință civilă
 • procură notarială

PERSOANE JURIDICE:
 
 • cerere tip ►formular aici
 • Ofertă de vânzare ►formular aici
 • fotocopie carte de identitate
 • extras de carte funcciară actualizat
 • plan de amplasament
 • extras de plan cadastral plan de încadrare în zonă
 • certificat de atestare fiscală
 • CIF
 • fotocopia Certificat Constatator de la Registrul Comerțului sau act în baza căreia î-și desfășoară activitatea
 • Hotărârea adunării generale a asociaților 
 • decizia asociatului unic
 • decizia reprezentantului formei asociative după caz
 • procură notarială în caz de reprezentare 
         După caz:
 • certificat de moștenitor
 • sentință civilă
 • procură notarială
Ofertă de vânzare depus de:
►Oferte de vânzare 2024