VÂNZĂRI TERENURI

Actele necesare pentru depunerea Ofertei de vânzare pentru terenurile aflate în extravilanul Comunei Moldovenești

PERSOANE FIZICE:
 • cerere tip ►formular aici
 • Ofertă de vânzare ►formular aici
 • fotocopie carte de identitate
 • extras de carte funcciară actualizat
 • plan de amplasament
 • extras de plan cadastral plan de încadrare în zonă
 • certificat de atestare fiscală
         După caz:
 • certificat de moștenitor
 • sentință civilă
 • procură notarială

PERSOANE JURIDICE:
 
 • cerere tip ►formular aici
 • Ofertă de vânzare ►formular aici
 • fotocopie carte de identitate
 • extras de carte funcciară actualizat
 • plan de amplasament
 • extras de plan cadastral plan de încadrare în zonă
 • certificat de atestare fiscală
 • CIF
 • fotocopia Certificat Constatator de la Registrul Comerțului sau act în baza căreia î-și desfășoară activitatea
 • Hotărârea adunării generale a asociaților 
 • decizia asociatului unic
 • decizia reprezentantului formei asociative după caz
 • procură notarială în caz de reprezentare 
         După caz:
 • certificat de moștenitor
 • sentință civilă
 • procură notarială
Ofertă de vânzare depus de:
►Cărășel Ciprian Mihai și Cărășel Dorina Maia- teren extravilan fâneață 1400 m2
►Pop Olivia, Pop Alexandru, Pop Denisa - teren extravilan arabil 0,58 ha
►Todoran Maria, Todoran Viorel, Arsing Rodica- teren extravilan arabil 210 m2
►Bathory Ileana, Kerekes Gh., Komaromi C., Lendek Elisabeta -teren extravilan arabil 0,595h.
►Bathory Ileana, Kerekes Gh., Komaromi C., Lendek Elisabeta-teren extravilan arabil 1,795 h
►Palfi Andrei -teren extravilan pășune 787m2
►Palfi Andrei -teren extravilan pășune 779m2 

► Székely Toma- teren extravilan arabil 4000m2
► Székely Toma- teren extravilan arabil 2200m2
► Székely Toma- teren extravilan arabil 8700 m2
► Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,1261 m2
► Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,43 m2
► Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,28 m2
► Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,241 m2
►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,58 m2
►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,56 m2
►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,28 m2
►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,35 m2
►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,13 m2
►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,15 m2
►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,1067 m2
►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,14 m2
►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,28 m2
►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,1778 m2
►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,1275 m2
►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,11 m2
►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,28 m2

►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,28 m2
►​​​​​​​ Romcim S.A. - teren extravilan arabil 0,21 m2

►Háver Balázs si Háver Irina - teren extravila arabil 4865m2
►Háver Balázs- teren extravila arabil 700m2

►Pálfi Andrei -teren extravilan pasune 766m2
►Pálfi Andrei -teren extravilan pasune 683 m2
►Kanyaró Paul și Bartha Anna -teren extravilan arabil 0,06 ha arabil
►Nagy Francisc -teren extravilan arabil 400 m2
►Fülöp Radu Stelian-teren extravilan arabil 11 400m2

► Gadó Carol-  teren extravilan fâneață 782 m2
► Gadó Carol-  teren extravilan fâneață 781 m2
► Gadó Carol-  teren extravilan fâneață 726 m2
► Gadó Carol-  teren extravilan fâneață 782 m2
► Szalai Elena- Székely Toma- teren extravilan arabil 400m2
► Dénes Gizela, Nagy Éva-  teren extravilan arabil 0,07 ha
► Todoran Maria, Arsing Rodica, Todoran Viorel- teren extravilan arabil 210 m2
► Csergő Ervin, Simándi Henrietta- teren extravilan arabil 3000m2
► Csergő Ervin, Simándi Henrietta- teren extravilan arabil 1000m2

Szabo Susana- teren extravilan arabil 0,38 mp
►Pataki Samoila- teren extravilan arabil 2500 mp
►Farcas Dorin - teren extravilan arabil 0,36 mp
Farcas Dorin - teren extravilan arabil 0,6 mp
Farcas Dorin - teren extravilan arabil  0,5 mp
►Farcas Dorin - teren extravilan arabil 0,31 mp
►Hossu Ioana Cristina- teren extravilan arabil 0,66 mp
►Cuc Rozalia- teren extravilan arabil 0,66 mp
►Cuc Rozalia- teren extravilan arabil 0,03 mp

Pentek Csapa Viorica- 5800 mp teren extravilan arabil
►Csegezi Arpad și Szigeti Paraschiva- 600 mp teren extravilan arabil
►Purian Emilia- 1500 mp teren extravilan arabil 
► Palfi Nicolae, Szabo  Elisabeta prin Crișan Horea - 600 mp teren extravilan arabil
► Peszler Tibor- 5000 mp teren extravilan arabil
► Arkosi Adela și Ferencz Ida- 6100 mp teren extravilan arabil
Baciu Ilie- 27000m2 teren extravilan faneata
Popa Iacob/ 17400 m2 teren extravilan faneata
Matei Nicolae- 16700 m2 teren extravilan faneata 
Matei Nicolae- 7800 m2 teren extravilan arabil

Cazacu Lucia- 300m2 teren extravilan arabil
Váradi Dominic și Váradi Ștefan - 600m2 teren extravilan arabil
Pálfi Ioan- 600m2 teren extravilan arabil
Pálfi Ghizela- 600 m2 teren extravilan arabil

Deaconu Marin- 2860 m2 teren extravilan: fâneață
Nuhaiu Paraschiva și Savu Iudita- 0,65 m2 teren extravilan arabil
Faur Ulian și faur Iuliu- 1700 m2 teren extravilan arabil
►Sipos Daniel și Nemes Vasile Stelian- 500m2 teren extravilan fâneață
Oroian Sebastian Valer și Oroian Alina Cristina- 1600m2 teren extravilat arabil