ACHIZIȚII PUBLICE

R  O  M    N  I  A
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA MOLDOVENEȘTI
Moldovenești nr. 247, cod poștal 407430; telefon: 0364801900, fax: 0364801900.
  e-mail achizitii@primariamoldovenesti.ro
 
 
Nr. 1802/02.03.2023
 
ANUNȚ INTENȚIE
 
 
 
            Primăria Comunei Moldovenești informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 și  art 43 din HG 395/2016 din catalogul electronic un ,,Autoturism Nou”, în data de 02.03.2023 și îi invită să-și înregistreze  ofertele în SEAP cu respectarea  art 44 din HG 395/2016, până în data de 07.03.2023 inclusiv.
 
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui autoturism NOU
Cod CPV 34110000-1- Autoturisme
 
 1. Echipament vehicul:
 • Jante aliaj 16;
 • Sistem  de iluminare de tip LED pentru luminile de zi;
 • Bare longitudinale;
 • Semnalizare laterale amplasate pe aripi;
 • Oglinzi retrovizoare reglabile electric și dejivrante;
 • Geamuri electrice față și spate ( cu impuls pe partea șoferului);
 • Scaun șofer cu reglaj înalțime;
 • Bancheta spate rabatabilă 1/3-2/3
 • Cruise control;
 • Proiectoare ceață;
 • Faruri cu aprindere automată;
 • Roată de rezervă;
 • Asistență la parcarea cu spatele ( senzori acustici)
 • Sistem de monitorizare presiune pneuri;
 • Centuri de siguranță față și 3 centuri de siguranță spate, cu prindere în 3 puncte;
 • A.B.S.
 • A.F.U.- Asistență la frânare de urgență;
 • Airbaguri frontale și laterale (cap și torace) pentru locurile din față
 • Airbaguri laterale  de tip cortină pentru pasagerii spate;
 • Sistem de prindere ISOFIX prntru locurile laterale spate;
 • Asistență la coborârea pe pantă- E.S.P-H.D.C.
 • Tetiere ajustabile pe înălțime față/spate;
 • Volan piele, reglabil pe înălțime și adâncime;
 • Închidere centralizată;
 • Cheie cu 2 butoane;
 • GSI- indicator de schimbare optimă a treptelor de viteză;
 • Computer de bord  cu afișare temperaturii exterioare;
 • Aer condiționat cu reglare manuală;
 • Buton și funcție ECO Mode
 • Lunetă încălzită;
 • Radio, ecran tactil
 • Replicare smartphon, Bluetooth, USB
 
 1. Specificații tehnice:
 • Normă de poluare Euro 6
 • Număr de cilindrii: 4
 • Capacitate rezervor- 50L;
 • Combustibil- Motorină;
 • Capacitate cilindrică: cel puțin 1300m3 ;
 • Cutia de viteze: manuală
 • Tip transmisie 4x4
 • Număr de uși : 5
An de fabricație: 2022-2023
Garanție minimă:  3 ani în limita  a 100.000 km
Formă caroserie:  tip SUV
Kilometrii parcurși: 0
 
 1. Condiții de livrare:
-Conform caietului de sarcini
 1. Garanție și suport tehnic:
-Conform caietului de sarcini
 1. Service și garanție:
 • Conform caietului de sarcini
 
 1. Valoare estimativă autovehicul: 109.000,00 lei fără TVA
 2. Modalitatea de atribuire: Achiziție directă
 3. Tip contract: Furnizare
 4. Sursa de finanțare: Bugetul Local Comuna Moldovenești
 5. Criteriu de atribuire: va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele caietului de sarcini și care are prețul cel mai scăzut.
 6. Condiții de participare:Este obligatorie înregistrarea ofertei  în catalogul electronic din SEAP.
Pentru depunerea ofertelor operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SEAP.
Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe cod CPV : 34110000-1 Autoturisme, cu denumirea : ,,Furnizare autoturism nou pentru Primăria Comunei Moldovenești”, ofertele se trimit concomitent și pe  e-mail: achizitii@primariamoldovenesti.ro , la compartimentul Achiziții Publice.
Termen limită de depunere a ofertelor:07.03.2023
 1. Informații suplimentare: Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Documentația este disponibilă pe siteul Primăriei Moldovenești https://www.primariamoldovenesti.ro/ro/prim%C4%83riamoldovene%C8%99ti/64/achizi%C8%9Bii-publice/  și pe SEAP secțiunea –Publicare anunțuri
Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate  cerințele din caietul de sarcini , nu au fost transmise pe adresa de e-mail: achizitii@primariamoldovenesti.ro  și care nu au publicată în catalogul SEAP oferta de preț vor fi respinse.
 
 
Publicarea prezentului anunț are rol de  informare/publicitate, nu obligă autoritatea contractantă și nu exclude de la achiziție  operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe  și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru  a se asigura că  sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii , lucrări. Ulterior publicării prezentului anunț autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43-46 din HG 395/2016.
 
 
                        Primar,                                                            Compartiment Achiziții Publice,
                 Mărginean Ioan                                                                  Farkas Izabella


►CONTRACT DE FURNIZARE 
►CAIET DE SARCINI
                                                        R  O  M    N  I  A
                                                      JUDEŢUL CLUJ
                                                      COMUNA MOLDOVENEȘTI

 
Moldovenești nr. 247, cod poștal 407430
telefon: 0364801900, fax: 0364801900.
  e-mail achizitii@primariamoldovenesti.ro
 
 
                                                                                                                                                                                                                Nr. 1421/21.02.2023
 
ANUNȚ INTENȚIE
 
            Primăria Comunei Moldovenești informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 și  art 43 din HG 395/2016 din catalogul electronic ,,Produse de balasieră necesare pentru întreținerea  drumurilor aflate în administrare ”, în data de 21.02.2023 și îi invită să-și înregistreze  ofertele în SEAP cu respectarea  art 44 din HG 395/2016, până în data de 28.02.2023 inclusiv.
 
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: Bugetul Local Comuna Moldovenești
Detalii anunț:
Tip anunț: Cumpărare directă
Tip contract: Furnizare
Denumire achiziție: ,,Produse de balasieră necesare pentru întreținerea  drumurilor aflate în administrare ”
Cod CPV : 14210000-6 Pietriș, nisip, piatră concasată și agregate
Descrierea contractului : - Conform caietului de sarcini  publicat împreună cu prezentul anunț
 
 
Cantitățile  necesare:
 
Denumire produs UM Cantitate estimativa
Sort 0-4mm t 10
Sort 4-8mm t 10
Sort 8-16mm t 30
Sort 16-31mm t 80
Refuz de ciur t 1200
Piatra sparta 0-63mm t 900
Piatră spartă0-40 mm t 100
 
*La prețul ofertat operatorii economici trebuie să aibă în vedere includerea prețului de transport  până la locația desemnată de beneficiar de pe raza Comunei Moldovenești.
 
Valoarea estimată: 182.000,00 lei fără TVA
Criteriu de atribuire: va fi selectată oferta care îndeplinește  toate cerințele  caietului de sarcini și care are prețul cel mai scăzut.
Condiții de participare:Este obligatorie înregistrarea ofertei  în catalogul electronic din SEAP. Pentru depunerea oefertelor operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SEAP.
Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe cod CPV : 14210000-6 Pietriș, nisip, piatră concasată și agregate, cu denumirea : ,,Produse de balastieră pentru Primăria Comunei Moldovenești”, ofertele se trimit concomitent și pe  e-mail: achizitii@primariamoldovenesti.ro, la compartimentul Achiziții Publice.
Termen limită de depunere a ofertelor:28.02.2023
 
Informații suplimentare: Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Documentația este disponibilă pe siteul Primăriei Moldovenești https://www.primariamoldovenesti.ro/ro/prim%C4%83riamoldovene%C8%99ti/64/achizi%C8%9Bii-publice/
Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate  cerințele din caietul de sarcini , nu au fost transmise pe adresa de e-mail: achizitii@primariamoldovenesti.ro  și care nu au publicată în catalogul SEAP oferta de preț vor fi respinse.
 
Publicarea prezentului anunț are rol de  informare/publicitate, nu obligă autoritatea contractantă și nu exclude de la achiziție  operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe  și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru  a se asigura că  sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii , lucrări. Ulterior publicării prezentului anunț autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43-46 din HG 395/2016.
 
 
                        Primar,                                                            Compartiment Achiziții Publice,
                 Mărginean Ioan                                                                  Farkas Izabella
►CONTRACT
VEZI CAIET DE SARCINI