CONTACT

DATE DE CONTACT

Primăria Comunei Moldovenești

Adresa: Str. Principală, nr. 240
              Loc. Moldovenești, Jud. Cluj
              Cod.407430

                       Fax: 0364 801 903

                       Tel.: 0364 801 900

          E-mail:                                   

                     Registratura și alte compartimentele care nu se regăsesc în lista de mai jos:

                      office@primariamoldovenesti.ro

                     Primar: primar@primariamoldovenesti.ro 

                     Stare civilă, secretarsecretar@primariamoldovenesti.ro 

                     Contabilitate, taxe și impozite: taxeconta@primariamoldovenesti.ro 

                     Asistență socială: asistentasociala@primariamoldovenesti.ro 

                     Achiziții publice: achizitii@primariamoldovenesti.ro

                     Fond funciar: fondfunciar@primariamoldovenesti.ro 

                    ISU: isu@primariamoldovenesti.ro