POLITICI, PROIECTE, STRATEGII

INFORMARE PROIECTE DEPUSE SPRE FINANȚARE
 
  • Modernizare străzi în comuna Moldovenesti - cuprinde asfaltarea a 9 străzi aparținătoare comunei, în localitățile Bădeni, Moldovenești și Pietroasa, cu o lungime totală de 5380,10 m. Proiectul a fost depus spre finanțare prin Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală – DR28 Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază în spațiul rural,  în decembrie 2023.
 
  • Creșterea eficienței energetice a școlii din localitatea Bădeni, comuna Moldovenești, județul Cluj - proiect care cuprinde îmbunătățirea performanței energetice și sustenabilității clădirii școlii primare din localitatea Bădeni. Proiect depus spre finanțare, în februarie 2024, prin Program Regional Nord Vest – titlu apel Susținerea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu.
 
  • ,,Achiziționare  și amplasare stații de reîncărcare  pentru vehicule electrice în comuna Moldovenești, județul Cluj” – cuprinde amplasarea a două stații de reîncărcare pentru vehicule electronice, cu câte două locuri de parcare. Cele două stații vor fi amplasate în localitatea Plăiești și Bădeni, cu câte o suprafață de 21mp fiecare. Proiectul este în derulare urmând a se obține avizele în vederea obținerii Autorizației de Construire, fiind finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – componenta C10.
 
  • Dotarea comunei Moldovenești, județul Cluj, cu echipament de întreținere pășuni și zone greu accesibile – cuprinde achiziționarea unui echipament de întreținere pășuni. Proiect depus prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  – Măsura 19.2. Proiectul a fost acceptat pentru finanțare și suntem în faza de depunere de documente în vederea obținerii contractului de finanțare.
 
  • Înființarea unei Capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în comuna Moldovenești, județul Cluj – prin proiect se propune realizarea unei centrale electrice de aproximativ 900 mp, unde se vor instala aproximativ 397 de module panouri voltaice. Scopul proiectului este acoperirea consumului de energie electrică a instituțiilor publice de pe raza comunei. Proiect depus în decembrie 2023 la Ministerul Energiei în cadrul programului Fondul pentru Modernizare.
 
PROIECTE ÎN DERULARE
 
  • ,,Creșterea eficienței energetice pentru clădirea publică, situată în localitatea  Moldovenești, nr. 360 bis, comuna Moldovenești, județul Cluj” și ,,Creșterea eficienței energetice  a Școlii generale din localitatea Moldovenești, nr. 360A, Comuna Moldovenești, Județul Cluj” – proiecte finanțate prin PNRR C10 sunt în fază de achiziția de lucrări prin procedură simplificată, urmând ca la terminarea licitației câștigătorul să semneze contractul de lucrări.
 
  • “Creșterea eficienței energetice  și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Primară Localitatea Plăiești, Comuna Moldovenești” și „Creșterea eficienței energetice  și gestionarea  inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Primară localitatea Podeni, comuna Moldovenești” proiecte finanțate prin AFM sunt în fază de depunere a documentelor în vederea obținerii Autorizației de Construire.